Szkolny Konkurs Ortograficzny „Ortograficzna Korrida”

W marcu br. w naszej szkole odbył się konkurs ortograficzny „Orograficzna Korrida” dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Jego celem było:

  • zmotywowanie do kształtowania umiejętności pisania zgodnego z zasadami ortografii i interpunkcji oraz propagowanie kultury języka polskiego,
  • doskonalenie umiejętności pracy ze słownikiem ortograficznym,
  • stworzenie okazji do zaprezentowania wiedzy i umiejętności z zakresu ortografii języka polskiego,
  • wyrabianie szacunku dla ojczystego języka,
  • zachęcenie do stosowania zasad gramatyki i ortografii w praktyce.

etap międzyklasowy (0)

Konkurs odbywał się w dwóch etapach: klasowym i międzyklasowym. Etap klasowy wyłonił:

  • w szkole podstawowej:

Mistrza Ortografii klasy 4 – Oliwię Piotrowską

Mistrza Ortografii klasy 5 – Agatę Jędrzejczak

Mistrza Ortografii klasy 6 – Natalię Adamczak

mistrzowie klas SP

  • w gimnazjum:

Mistrza Ortografii klasy 1 – Huberta Kopydłowskiego

Mistrza Ortografii klasy 2 – Szymona Mańkowskiego

Mistrza Ortografii klasy 3 – Jagodę Kalitkę

Mistrzowie klas gimnazjalnych

Mistrzowie poszczególnych klas danego etapu edukacyjnego rywalizowali między sobą o tytuł Mistrza Ortografii Szkoły Podstawowej i Mistrza Ortografii Gimnazjum. Komisja konkursowa, w osobach Pań: Anny Białek, Magdaleny Biniak i Patrycji Cichy, na podstawie Karty punktacyjnej podjęła decyzję o nadaniu ww. tytułów następującym Uczniom:

  • Agata Jędrzejczak – MISTRZ ORTOGRAFII SZKOŁY PODSTAWOWEJ
  • Szymon Mańkowski – MISTRZ ORTOGRAFII GIMNAZJUM

Utytułowani uczniowie w dniu 5 kwietnia 2017 roku otrzymali dyplomy i cząstkową ocenę celującą z języka polskiego oraz, tradycyjnie już, zeszyt do języka polskiego.

Mistrz SPMistrz GIM

Mistrzom gratulujemy wygranej walki z „bykami” 🙂

Autorki konkursu:
Magdalena Biniak i Patrycja Cichy

Napisano w Aktualności

Opcje dostępności