Zarządzenie Dyrektora Szkoły

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Nr 7/2021 z dnia 26.02.2021 r. w sprawie organizacji zajęć w Zespole Szkół Specjalnych w Wolsztynie w dniach 01.03.-14.03.2021 r.

Działając na podstawie § 1a ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 lutego 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zarządzam, iż w dniach od 1 marca 2021 r. do 14 marca 2021 r. Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 oraz Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Wolsztynie będąpracowały w systemie hybrydowym.

W dniach 01- 07.03.2021 r.:

 • w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 4:
  • w oddziałach: 2a/3a, 3b, 2au, 3au wszystkie zajęcia będą się odbywać w systemie pracy stacjonarnej,
  • zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka będą się odbywać w systemie pracy stacjonarnej,
  • w oddziałach: 5au, 5bu, 7bu, 8cu, zrwa, zrwc zajęcia dydaktyczne, bądź rewalidacyjno-wychowawcze będą się odbywać w systemie pracy stacjonarnej, natomiast zajęcia rewalidacyjne oraz zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywać będą się w systemie pracy zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
  • w oddziałach: 4a, 5a/6a, 6b, 7a, 8a, 6au, 6bu, 7au, 8au, 8bu, zrwb, zrwd, wszystkie zajęcia odbywać będą się w systemie pracy zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
  • indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze oraz nauczanie indywidualne odbywać będą się w systemie pracy zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
 • w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Wolsztynie:
  • w oddziale 1apdp zajęcia dydaktyczne będą odbywać się w systemie pracy stacjonarnej, natomiast zajęcia rewalidacyjne oraz zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywać będą się w systemie pracy zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
  • w oddziałach: 1bpdp, 2apdp, 2bpdp,2cpdp, 3apdp wszystkie zajęcia odbywać będą się w systemie pracy zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W dniach 08-14.03.2021 r.:

 • w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 4:
  • w oddziałach: 2a/3a, 3b, 2au, 3au wszystkie zajęcia będą się odbywać w systemie pracy stacjonarnej,
  • zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka będą się odbywać w systemie pracy stacjonarnej,
  • w oddziałach: 6au, 6bu, 7au, 8au, 8bu, zrwb, zrwd, zajęcia dydaktyczne, bądź rewalidacyjno-wychowawcze będą się odbywać w systemie pracy stacjonarnej, natomiast zajęcia rewalidacyjne oraz zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywać będą się w systemie pracy zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
  • w oddziałach: 4a, 5a/6a, 6b, 7a, 8a, 5au, 5bu, 7bu, 8cu, zrwa, zrwc   wszystkie zajęcia odbywać będą się w systemie pracy zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
  • indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze oraz nauczanie indywidualne odbywać będą się w systemie pracy zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
 • w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Wolsztynie:
  • w oddziałach: 1bpdp, 2apdp, 2bpdp,2cpdp, 3apdp zajęcia dydaktyczne będą odbywać się w systemie pracy stacjonarnej, natomiast zajęcia rewalidacyjne oraz zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywać będą się w systemie pracy zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
  • w oddziale 1apdp wszystkie zajęcia odbywać będą się w systemie pracy zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2021 r.

Hanna Ewa Strugała-Rozynek

            Dyrektor ZSS w Wolsztynie

Napisano w Aktualności

Napisano w Aktualności

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Napisano w Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

#Pamiętamy po raz dziesiąty

Obchodzony 1 marca Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” został ustanowiony przez Sejm RP w 2011 roku, aby upamiętnić tych, którzy po II wojnie światowej z bronią w ręku przeciwstawili się narzuconej siłą władzy komunistycznej.

Przypomnijcie sobie kilka zdjęć z wystawy przygotowanej w ubiegłym roku szkolnym przez Waszych kolegów i koleżanki, którzy tym samym oddali cześć bohaterom podziemia antykomunistycznego i niepodległościowego – walczącym o wolną Polskę w czasie i po II wojnie światowej.

Zachęcam Was, Drodzy Uczniowie do zajrzenia na stronę Instytutu Pamięci Narodowej, na której znajdują się m.in. filmy edukacyjne oraz wystawy poświecone „Żołnierzom Wyklętym” – link: https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/materialy-edukacyjne/wirtualna-paczka-edukac/zolnierze-wykleci

Wartą obejrzenia formą uczczenia Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” oraz oddania hołdu polskim bohaterom jest również koncert „Młodzi Niezłomnym” – link: https://www.youtube.com/watch?v=qOYQlsjb3P0&feature=youtu.be. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Polskim Radiem.

                                                      Oprac.: M. Biniak

Napisano w Aktualności

Akcja Szkolnego Koła Wolontariatu „Pomagamy Zwierzętom!”

W tym roku spotkaliśmy się z najprawdziwszą białą zimą! Korzystamy z niej i jej uroków w bezpieczny sposób. Kiedy czujemy, że zaczyna się nam robić zimno, wracamy do swoich domów ogrzać się przy ciepłych kaloryferach popijając ciepłą herbatę… Ale zwierzęta nie zawsze mają taką możliwość.

Uczniowie naszej szkoły przedstawili w wykonanych przez siebie pracach, że pomagać zimą można na bardzo wiele sposobów!

Wszystkie przesłane prace były bardzo ciekawe. Wiemy już, że uczniowie naszej szkoły to prawdziwi przyjaciele zwierząt!

Małe rady:

 • Pamiętajcie, żeby w czasie mroźnej zimy nie zostawiać wody w miskach dla zwierząt, ponieważ zamarznięta potem woda nie nadaje się do picia. Najlepiej kilkukrotnie w ciągu dnia nalewać trochę wody i poczekać aż zwierzę napije się.
 • Przygotowując posiłek dla zwierząt domowych dodawajcie więcej produktów, które zawierają dużo tłuszczów.
 • Jeśli macie możliwość dokarmiać zwierzęta w lesie, to pamiętajcie, żeby zanosić je tylko w wyznaczone do tego miejsca (np. paśniki).
 • W czasie spacerów po lesie unikajcie bezpośrednich kontaktów z dzikimi zwierzętami. W razie ich spotkania, spokojnie oddalcie się od nich, unikając hałasu.
 • Ptaki, które żyją w okolicach jezior możemy dokarmiać mieszankami zbóż i innych ziaren. Unikajmy podawania im kawałków chleba, ponieważ może on napęcznieć w ich żołądkach, powodując u ptaków ból.

A. Białek, I. Godula

Napisano w Aktualności

„Bo radość jest w dawaniu! Złote myśli o dzieleniu się z innymi” – akcja wolontariacka

Drodzy Koledzy i Koleżanki!

Za nami święta Bożego Narodzenia, Dzień Babci, Dzień Dziadka, Walentynki. Podczas tych i pewnie innych rodzinnych świąt (np. Urodzin, Imienin) obdarowywaliście bliskich różnymi podarunkami, ale także dobrym, życzliwym
i ciepłym słowem.

Zapraszamy Was do kolejnej akcji wolontariackiej
„Bo radość jest w dawaniu! Złote myśli o dzieleniu się z innymi”.

Zanurkujcie do słowników lub Internetu i wyszukajcie „złotą myśl”, czyli powiedzenie, cytat z książki, wiersza lub filmu na temat obdarowywania innych, podarunków, prezentów, czynieniu dobra itp.

Zapiszcie własnoręcznie lub komputerowo tę myśl oraz autora (jeśli można go wskazać) na kartce A4 i prześlijcie na adres: a.bialek@zsswolsztyn.pl lub m.biniak@zsswolsztyn.pl

Na piękne „złote myśli” o istocie pomagania innym czekamy do 25 lutego 🙂

Pozdrawiamy serdecznie!

Szkolne Koło Wolontariatu

Napisano w Aktualności