Zarządzenie Dyrektora Szkoły

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Nr 13/2021 z dnia 16.04.2021 r. w sprawie organizacji zajęć w Zespole Szkół Specjalnych w Wolsztynie w dniach 19-25.04.2021 r.

Działając na podstawie § 2 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ze zm. (Dz.U. z 2021, poz. 561, poz.651, poz. 701) zarządzam, iż w dniach od 19 kwietnia 2021 r. do 25 kwietnia 2021 r. Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 oraz Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Wolsztynie będą pracowały w systemie pracy zdalnej z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 kwietnia 2021 r.

                                                                    Hanna Ewa Strugała-Rozynek

                                                                                        Dyrektor ZSS w Wolsztynie

Napisano w Aktualności

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Wolsztynie

Napisano w Aktualności

Napisano w Aktualności

Święto Chrztu Polski – Pamiętamy!

Drodzy Uczniowie!

Zbliża się bardzo ważna data dla nas jako Polaków – 14 kwietnia. W tym dniu prawdopodobnie
w 966 roku miał miejsce chrzest Polski. Na podstawie badań historycznych, data ta jest uznana jako dzień narodzin Państwa Polskiego. Jest to jedna z najważniejszych dat w historii Polski: rozpoczęła jej chrystianizację i dała początek państwowości. Odtąd zaczęliśmy o sobie samych myśleć i mówić: my, Polacy.”

Od roku 2019 decyzją Sejmu RP 14 kwietnia obchodzimy polskie święto państwowe, czyli Święto Chrztu Polski. Święto to jest okazją do refleksji nad odpowiedzialnością za przyszłość polskiego narodu. Tego dnia w Polsce pojawią się biało-czerwone flagi – zostaną wywieszone m.in. przed urzędami i na budynkach szkół.

Jak Wy możecie uczcić to święto?

  • Możecie wywiesić flagę Polski w swoim oknie, na balkonie, czy przed domem.
  • Możecie pomodlić się w intencji naszej Ojczyzny i za naszych przodków,
  • Możecie z rodzicami zapalić znicz w miejscach pamięci narodowej.         

To nie tylko podkreśli wagę tego święta w naszej ojczyźnie, ale też w trudnym czasie pandemii koronawirusa nie pozwoli zapomnieć o naszych chrześcijańskich korzeniach.

Święto Chrztu Polski możecie także śledzić na stronach internetowych:

Wydarzenie „Wywieś Flagę na Święto Chrztu Polski”: https://www.facebook.com/events/264136315324998/

Na lekcjach historii również przypomnimy sobie to ważne wydarzenie.

Dziękuję wszystkim uczniom i nauczycielom za włączenie się do akcji „Wywieś flagę”. Wasza postawa patriotyzmu jest godna naśladowania!

Oprac.: Magdalena Biniak

Napisano w Aktualności

Zarządzenie Dyrektora Szkoły

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Nr 12/2021 z dnia 09.04.2021 r. w sprawie organizacji zajęć w Zespole Szkół Specjalnych w Wolsztynie w dniach 12-18.04.2021 r.

Działając na podstawie § 2 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2021, poz. 561 oraz poz.651) zarządzam, iż w dniach od 12 kwietnia 2021 r. do 18 kwietnia 2021 r. Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 oraz Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Wolsztynie będą pracowały w systemie pracy zdalnej z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 kwietnia 2021 r.

Hanna Ewa Strugała-Rozynek

Dyrektor ZSS w Wolsztynie

Napisano w Aktualności

Zarządzenie Dyrektora Szkoły

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Nr 11/2021 z dnia 29.03.2021 r. w sprawie organizacji zajęć w Zespole Szkół Specjalnych w Wolsztynie w dniach 29.03.-11.04.2021 r.

Działając na podstawie § 2 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2021, poz 561) zarządzam, iż w dniach od 29 marca 2021 r. do 11 kwietnia 2021 r. Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 oraz Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Wolsztynie będą pracowały w systemie pracy zdalnej z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Hanna Ewa Strugała-Rozynek

Dyrektor ZSS w Wolsztynie

Napisano w Aktualności