Zarządzenie Dyrektora Szkoły

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Nr 15/2021 z dnia 30.04.2021 r. w sprawie organizacji zajęć w Zespole Szkół Specjalnych w Wolsztynie w dniach 3.05.-16.05.2021 r.

Działając na podstawie § 2 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zarządzam, iż w dniach od 3 maja 2021 r. do 16 maja 2021 r. Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 oraz Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Wolsztynie będąpracowały w systemie hybrydowym.

W dniach 03-09.05.2021 r.:

 • w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 4:
  • w oddziałach: 2a/3a, 3b, 2au, 3au wszystkie zajęcia będą się odbywać w systemie pracy stacjonarnej,
  • zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka będą się odbywać w systemie pracy stacjonarnej,
  • w oddziałach: 5au, 5bu, 7bu, 8cu, zrwa, zrwc zajęcia dydaktyczne, bądź rewalidacyjno-wychowawcze, rewalidacyjne i z form pomocy psychologiczno – pedagogicznej będą się odbywać w systemie pracy stacjonarnej,
  • w oddziałach: 4a, 5a/6a, 6b, 7a, 8a, 6au, 6bu, 7au, 8au, 8bu, zrwb, zrwd, wszystkie zajęcia odbywać będą się w systemie pracy zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
  • indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze oraz nauczanie indywidualne odbywać będą się w systemie pracy zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
 • w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Wolsztynie:
  • w oddziale 1apdp zajęcia dydaktyczne, rewalidacyjne i z form pomocy psychologiczno – pedagogicznej będą się odbywać w systemie pracy stacjonarnej,
  • w oddziałach: 1bpdp, 2apdp, 2bpdp, 2cpdp, 3apdp wszystkie zajęcia odbywać będą się w systemie pracy zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W dniach 10-16.05.2021 r.:

 • w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 4:
  • w oddziałach: 2a/3a, 3b, 2au, 3au wszystkie zajęcia będą się odbywać w systemie pracy stacjonarnej,
  • zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka będą się odbywać w systemie pracy stacjonarnej,
  • w oddziałach: 6au, 6bu, 7au, 8au, 8bu, zrwb, zrwd, zajęcia dydaktyczne, bądź rewalidacyjno-wychowawcze, rewalidacyjne i z form pomocy psychologiczno – pedagogicznej będą się odbywać w systemie pracy stacjonarnej,
  • w oddziałach: 4a, 5a/6a, 6b, 7a, 8a, 5au, 5bu, 7bu, 8cu, zrwa, zrwc wszystkie zajęcia odbywać będą się w systemie pracy zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
  • indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze oraz nauczanie indywidualne odbywać będą się w systemie pracy zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
 • w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Wolsztynie:
  • w oddziałach: 1bpdp, 2apdp, 2bpdp, 2cpdp, 3apdp zajęcia dydaktyczne, rewalidacyjne i z form pomocy psychologiczno – pedagogicznej będą się odbywać w systemie pracy stacjonarnej,
  • w oddziale 1apdp wszystkie zajęcia odbywać będą się w systemie pracy zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 3 maja 2021 r.

Beata Walczak

wicedyrektor ZSS w Wolsztynie

Napisano w Aktualności

WAŻNY DZIEŃ! 3 MAJA. DLACZEGO?

Co roku 3 maja w Polsce obchodzimy bardzo ważne Święto Narodowe!

To dzień rocznicy uchwalenia pierwszej konstytucji w Polsce!

Wydarzenia te miały miejsce w roku 1791! I były próbą radykalnego uzdrowienia państwa Polskiego i wyeliminowania wpływów obcych mocarstw… niestety nieudaną!

Wydarzenia te uwiecznił na swoim obrazie Jan Matejko! Jeden z uczniów naszej szkoły Szymon Lewandowski zainspirował się tym obrazem przy tworzeniu swojego dzieła:

Co to takiego KONSTYTUCJA?

Zapamiętaj!

Konstytucja to najważniejszy dokument w państwie. To konstytucja wskazuje jak ma działać system władzy, jak ją kontrolować i wybierać. Opisuje jakie, prawa i wolności mają obywatele i jak mogą oni dochodzić swoich praw w sądach.

Opracowanie:

mgr Alicja Matysik

mgr Ewa Frankowska

mgr Natalia Maria Piosik

Napisano w Aktualności

„Szkolna Papuga”

„Szkolna Papuga” to gazetka wydawana przez Samorząd Uczniowski naszej szkoły od wielu lat. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym numerem.

Napisano w Aktualności

E-wolontariat – co to takiego?

W obecnych czasach bardzo wiele rzeczy robimy z wykorzystaniem Internetu – uczymy się, kontaktujemy się z bliskimi, kolegami
i nauczycielami, oglądamy filmy, gramy w gry edukacyjne itp.

Internet to również źródło wiedzy o różnego rodzaju akcjach wolonariackich. Zachęcamy Was do zapoznania się z pojęciem
e-wolontariat. Być może ktoś z Was już słyszał to pojęcie.

E-wolontariat to wolontariat wykonywany za pośrednictwem Internetu, często zwany także wirtualnym wolontariatem, cyber wolontariatem, wolontariatem on-line, czy digital volunteering.

Istnieje mnóstwo aktywności, które mogą być wykonywane przez Internet:
udzielanie bezpłatnych porad, tłumaczenie dokumentów, wyszukiwanie informacji, tworzenie informacji prasowych i artykułów, zawiązywanie grup wsparcia i samopomocy, koordynowanie kampanii on-line, tworzenie stron internetowych, prowadzenie kursów on-line, projektowanie grafik, filmów i wiele, wiele innych.

Więcej o e-wolonariacie i akcjach prowadzonych przez Internat znajdziecie na stronie: https://e-wolontariat.pl/blog/e-wolontariat-takiego-2/

Pamiętajcie!

Aby korzystać z Internetu w sposób bezpieczny należy przede wszystkim nie podawać nikomu swoich danych osobowych i zawsze pytać rodziców, kiedy nie wiecie, czy dana strona internetowa jest odpowiednia dla Was.

Angażujcie się w akcje wolonariackie tylko za zgodą Waszych rodziców.

Pozdrawiamy!

pani Magda Biniak i pani Iza Godula

Napisano w Aktualności

Dzień Ziemi 2021 w naszej szkole

22 kwietnia obchodzimy na całym świecie Dzień Ziemi. Dzień Ziemi, znany też jako Światowy Dzień Ziemi lub Międzynarodowy Dzień Ziemi, jest największym na świecie świętem ekologicznym, obchodzonym od 1970 r. (w Polsce od 1990 r.). Celem święta jest promowanie proekologicznych postaw w społeczeństwie oraz budowanie wspólnej odpowiedzialności
za Ziemię. Dzień Ziemi stał się początkiem ruchów ekologicznych na światową skalę – to największy ruch na rzecz ochrony naszej planety. To największe ekologiczne święto obchodzone jest obecnie w 192 krajach.

W ramach przygotowań do obchodów Dnia Ziemi w naszej szkole, uczniowie przygotowali prace, dzięki którym postarali się zobrazować, jak potrafią w własnych domach segregować odpady lub ponownie je wykorzystywać. W wyniku recyklingu plastikowych nakrętek zostały przygotowane różnorodne prace plastyczno-techniczne, na których zobrazowano niektóre elementy przyrody. Część uczniów także podjęła się przygotowania pracy pisemnej! Świetnie sobie poradzili!

Galeria prac naszych uczniów:

https://docs.google.com/presentation/d/1CcyvLJpMApfqALw7uFmUGo3krI_IDvBiC4GPjAnJ-UM/edit?usp=sharing

Przygotowaliśmy dla Was także inne zadania interaktywne, które możecie wykonać samodzielnie:

Pamiętajcie, Wy też możecie być „eko”

 • Myjąc zęby zakręcaj wodę.
 • Prawidłowo segreguj odpady.
 • Korzystaj z dwóch stron kartek papieru.
 • Zbieraj plastikowe nakrętki, można je oddawać na specjalnie przygotowane zbiórki.
 • Zużyte baterie wyrzucaj tylko do specjalnie w tym celu przygotowanych koszy.
 • Sprawdź, czy w domu niepotrzebnie jest włączone światło i wyłączaj je.
 • Zbieraj deszczówkę i podlewaj nią kwiaty.

Opr. I. Godula, P. Szmyt, M. Rosińska, D. Wojtkowiak

Napisano w Aktualności