PLEBISCYT WSPANIAŁYCH

Już po raz kolejny w naszej szkole zorganizowano „Plebiscyt Wspaniałych”. Tytuł Wspaniałego przysługuje tym uczniom, którzy systematycznie uczęszczają na zajęcia lekcyjne, osiągają wysokie wyniki w nauce, biorą udział w różnorodnych konkursach, festiwalach, zawodach sportowych – szkolnych i pozaszkolnych, systematycznie korzystają z biblioteki szkolnej, są aktywni społecznie, biorą udział w akcjach charytatywnych, imprezach i uroczystościach szkolnych, dbają o zdrowie swoje i innych  oraz prezentują wysoką kulturę osobistą, a ich zachowanie nie budzi zastrzeżeń. I choć nie ma w szkole aniołów, to po przeanalizowaniu Kart zgłoszeń komisja plebiscytowa zadecydowała, że Tytuł „Wspaniałego wśród Wspaniałych” przysługuje Dawidowi Wittchenowi, uczniowi klasy 2 gimnazjum.

Dawid systematycznie uczęszcza do szkoły, w pierwszym półroczu opuścił tylko 1 tydzień z powodu choroby. Ma wysoką średnią ocen 5,07 i dobre zachowanie. Zdobył 3 miejsce w konkursie „Kodeks ucznia nie jest mi obcy” oraz 2 miejsce w Szkolnym Konkursie Literackim „List do przyjaciela”. Reprezentował szkołę podczas Mistrzostw Szkół Specjalnych w Unihokeja Poznań 2017, gdzie razem z drużyną zajął 4 miejsce. Brał aktywny udział w uroczystościach: Pasowanie na ucznia, Akademia z okazji Święta Niepodległości. Wcielił się w rolę Archanioła podczas przedstawienia jasełkowego w szkole i na XIX Spotkaniach Grup Kolędniczych. Pełni funkcję skarbnika Rady Samorządu Szkolnego. Jest aktywnym wolontariuszem z klasą w ramach SKW. W tym roku szkolnym objął stanowisko redaktora naczelnego „Szkolnej Papugi”, zajmuje się także kolportażem gazetki. Jest lubiany przez rówieśników.

Za swoje również znakomite dokonania i postawę godną naśladowania tytuł „Wspaniałej” otrzymują: Wiktoria Ceglarek, Monika Foterek, Dżesika Hantsch, Oliwia Piotrowska, Milena Wita, Kamila Woźna i Martyna Wruck. Tytuł „Wspaniałego” otrzymują: Hubert Bajon, Przemysław Lisek, Paweł Paciorkowski, Bartosz Piela, Damian Rozynek i Sebastian Rozynek.

Wszyscy Wspaniali w dniu 6 lutego 2017 r. z rąk pani Wicedyrektor Danuty Birk i pani Anny Białek, organizatorki Plebiscytu otrzymali dyplomy oraz drobne nagrody rzeczowe.

Wszystkim wyróżnionym gratulujemy!

Oprac.: p. A. Białek

Napisano w Aktualności

SPOKOJNA SZKOŁA

Czym jest przyjaźń? Jak ważna jest ona w życiu człowieka? Co zrobić, aby być dobrym przyjacielem? To pytania, na które starali się odpowiedzieć uczniowie klasy 6. W ramach programu „Spokojna szkoła” rozmawiali o przyjaźni na języku polskim.

Szóstolasiści zapoznali się z fragmentem utworu pt. „Mały Książę” Aintone’a de Saint Exupèry’ego. Rozmowa lisa z Małym Księciem stała się punktem wyjścia do refleksji na temat tego, jak ważnym i odpowiedzialnym zadaniem jest posiadanie przyjaciela i jak wiele czasu i uwagi trzeba temu poświęcić. Następnie każdy z uczniów samodzielnie wykonał portret i napisał charakterystykę najbliższej osoby.

Podsumowaniem rozważań było wspólne wykonanie plakatu na którym wypisane zostały cechy dobrego przyjaciela.

Dzięki tym zadaniom uczniowie przekonali się, jak cennym darem jest przyjaźń i jak wiele można dzięki niej zyskać.

Oprac. K. Marciniak

Napisano w Aktualności

„Jaki jest Twój dobry kolega/koleżanka?”

W styczniu 2018 r. uczniowie kl. VII szkoły podstawowej
wraz z nauczycielami p. Renatą Brychcy i p. Przemysławem Kryś, w ramach programu edukacyjno-profilaktycznego Spokojna Szkoła, zaprosili kolegów z klas I-VII szkoły podstawowej
do wzięcia udziału w konkursie plastycznym na plakat pod hasłem: 
„Jaki jest Twój dobry kolega/koleżanka?”.

Aby wziąć udział w konkursie należało:

  • Wykonać całą klasą plakat, który przedstawia ilustrację z sytuacjąodpowiadającą na pytanie konkursowe(„Jaki jest Twój dobry kolega/koleżanka?”).
  • Do ilustracji dołączyć ciekawe hasło z odpowiedzią na pytanie konkursowe.
  • Plakaty podpisać: klasa i uczniowie wykonujący.

Otrzymaliśmy 9 plakatów. We wszystkich pracach było widać bardzo duże zaangażowanie i kreatywność. Plakaty były bardzo ciekawe i starannie przygotowane. Uczestnicy konkursu pokazali, że dobry kolega/koleżanka: dotrzymuje słowa, wspiera w trudnych chwilach, dzieli się drobiazgami, bawi się z nami, pociesza gdy jest nam smutno, cieszy się z moich sukcesów. Wszystkie plakaty stworzyły wystawę, którą można podziwiać na szkolnym korytarzu.


Komisja konkursowa klasy 7 miała bardzo trudne zadanie. Wszystkim najbardziej podobał się kolega jako supermen w wykonaniu uczniów klas 1-2.

Dziękujemy za udział w konkursie 🙂

WYNIKI:

1 MIEJSCE: zespół klas 1-2

2 MIEJSCE: klasa 3 i klasa 6au

3 MIEJSCE: zespół klas 4-5, klasa 6, klasa 3bu, klasa 5bu, klasa 7au, klasa 7bu

GRATULUJEMY!!!

 Opracowały: Dżesika Hantsch, Natalia Adamczak,
Aleksandra Skrzypczak pod kierunkiem p. P. Kryś i p. R.M. Brychcy

Napisano w Aktualności

„W Krainie Pani Muzyki”

6 lutego 2018r. o godzinie 11:45
odbył się kolejny koncert z cyklu: „W Krainie Pani Muzyki”
pt.: Muzyczne opowieści – Tam, gdzie morze styka się z górami.

Terminy koncertów z cyklu „W Krainie Pani Muzyki”

 ZAPRASZAMY 🙂

 

23 stycznia 2018r. o godzinie 11:45 odbył się koncert, pt.:
W krainie dzwonów, dzwonków i dzwoneczków…

5 grudnia 2017r. o godzinie 11:45 odbył się koncert, pt.:
O Kalince i jej tanecznej przygodzie.

  

 

14 listopada 2017r. o godzinie 11:45 odbył się koncert, pt.: 
Wielka draka w gitarowej krainie.

24 października 2017r. o godzinie 11:45 odbył się koncert, pt.:
Strach na wróble i tchórzliwy lew.

Napisano w Aktualności

Wolontariackie wieści…

Wielkoduchy i Wolontariusze z klasą zaplanowali na styczeń propagowanie wśród koleżanek i kolegów koleżeństwa.  Ogłosili: STYCZEŃ miesiącem KOLEŻEŃSTWA 🙂


W ramach miesiąca koleżeństwa uczniowie klasy 7 zorganizowali dla uczniów szkoły podstawowej
konkurs plastyczny, pt.: „Jaki jest Twój dobry kolega/koleżanka?”

   

Wszyscy uczniowie wspierali się, pomagali sobie i byli dla siebie mili.
Widoczne to było w różnych sytuacjach szkolnych:

Styczniowe zadanie
Szkolnego Koła Wolontariatu
zostało zrealizowane z sukcesem 🙂

opracowali członkowie SKW
pod kierunkiem opiekunek: A. Białek i R.M. Brychcy

Napisano w Aktualności