Nasza szkoła dołączyła do 30. Akcji Sprzątanie Świata – Polska!

Głównym celem akcji było rozbudzenie świadomości ekologicznej uczniów
i odpowiedzialności za środowisko naturalne. Akcja miała również na celu pokazanie uczniom, że rozwiązaniem problemu zaśmieconego środowiska nie jest tylko coroczna zbiórka śmieci, lecz głównie zmiana nawyków w codziennym życiu, segregacja i umiejętne gospodarowanie odpadami.

W dniu 19 września 2023 roku uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Wolsztynie zaopatrzeni w worki i jednorazowe rękawiczki po raz kolejny uczestniczyli wraz z nauczycielami w ogólnopolskiej akcji ekologicznej „Sprzątanie Świata”.

Rozpoczęto ją pogadanką na temat bezpieczeństwa oraz celów głównych akcji. Dzieci sprzątały teren wokół szkoły, ul. Rzeczną, Promenadę oraz molo i fragment parku miejskiego. Dzięki pięknej, słonecznej pogodzie akcja przebiegła szybko i sprawnie, a efekty pracy uczniów były zadowalające. Czynny udział w tym przedsięwzięciu dał uczniom do zrozumienia, że należy dbać o swoje środowisko oraz czystość otoczenia. Opiekunowie akcji dziękują wszystkim za zaangażowanie. 

Nauczyciele ZSS w Wolsztynie

Napisano w Aktualności

Szkolne Narodowe Czytanie 2023

8 września 2023 roku w naszej szkole odbyło się  Szkolne Narodowe Czytanie, poprzez które włączyliśmy się do XII edycji Narodowego Czytania, które w całej Polsce miało obchodzono 9 września br. Inicjatywie tej patronuje Prezydent RP Andrzej Duda, a jego celem jest przybliżenie największych dzieł literackich polskich pisarzy i poetów. 

W tym roku czytaliśmy „Nad Niemnen” Elizy Orzeszkowej. Powieść ta powstawała w latach 1886–1887, a w formie książki ukazała się w 1888 roku. Ze względu na barwne opisy, wyrazistych bohaterów i odwołania historyczne dzieło porównywano do Mickiewiczowskiego Pana Tadeusza. Żadna inna książka pisarki nie została tak entuzjastycznie przyjęta przez recenzentów. Chwalono m.in. sprawne połączenie dydaktyzmu z walorami artystycznymi i przemyślaną kompozycję całości.

Uczniowie naszej szkoły spotkali się w świetlicy szkolnej. Pani Magda przygotowała krótką prezentację, która wprowadziła nas w ideę narodowego czytania oraz przybliżyła samą powieść. Wybrani uczniowie oraz panie organizatorki przeczytały zebranym fragment pt. „Legenda o Janie i Cecylii”.

Ponadto, na korytarzu szkolnym powstała miniwystawa nawiązująca do tegorocznej akcji Narodowego Czytania oraz twórczości Elizy Orzeszkowej.

Organizatorki: A. Łoniewska, E. Hruświcka, M. Biniak, M, Perz, A. Białek

Napisano w Aktualności

Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego

Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2023/2024 odbędzie się 4 września 2023 roku o godz. 8:00 na boisku szkolnym.

Napisano w Aktualności

Wycieczka do Wrocławia w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”

Dnia 22 czerwca 2023 r 32 uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 w Wolsztynie wzięło udział w wycieczce do Wrocławia w ramach przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”.

Uczniowie zwiedzili Hydropolis, czyli Centrum Edukacji Ekologicznej. Obejrzeli tam ciekawą interaktywną wystawę łączącą walory edukacyjne z zabawą. Odkryli związane z wodą zjawiska z pogranicza biologii, geografii, fizyki i chemii, zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. Każda ze znajdujących się tam sal obudowana jest multimedialnymi tablicami, zawierającymi ciekawe informacje na temat przełomowych odkryć podwodnego świata, natury wody i sposobu jej wykorzystania przez człowieka. Dużym zainteresowaniem wśród uczniów cieszyły się modele statków, łodzi i innych konstrukcji.

Kolejnym punktem wycieczki był ogród zoologiczny. Część uczniów po raz pierwszy miała możliwość oglądać tak wiele egzotycznych zwierząt w jednym miejscu. Po aktywnym zwiedzaniu udaliśmy się na posiłek zamawiany samodzielnie przez uczniów. Uczniowie pełni wrażeń bezpiecznie wrócili do Wolsztyna.

Wycieczka sfinansowana została w 80% z funduszy przedsięwzięcia ,,Poznaj Polskę”, w 20% z wkładu własnego.

mgr Joanna Patrycja Kaźmierczaknauczyciel ZSS w Wolsztynie

Napisano w Aktualności

Pożegnanie absolwentów

W dniu 23 czerwca 2023r. odbyło się uroczyste zakończenie klas 8 szkoły podstawowej i klas 3 szkoły przysposabiającej do pracy. Na uroczystości gościli nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice naszych kochanych absolwentów. Panie wychowawczynie wręczyły świadectwa ukończenia szkoły i upominki. Nie zabrakło też wzruszających wierszy i podziękowań. Na zakończenie uczniowie zaprezentowali krótki występ artystyczny. Wszystkim uczniom życzymy powodzenia, spotkania życzliwych ludzi na swojej dorosłej drodze oraz bezpiecznych i słonecznych wakacji.

Napisano w Aktualności

Opcje dostępności