Miesięczne archiwa: luty 2024

DZIEŃ DINOZAURA

Dnia 26 lutego 2024 r. klasa 3 cu zrealizowała kolejne zadania w ramach projektu Kreatywne Dni Nietypowe. Tym razem obchodziliśmy Dzień Dinozaura. Najpierw uczniowie za pomocą dotyku zgadywali czego będą dotyczyły zajęcia, następnie wspólnie opisywaliśmy wygląd tych prehistorycznych gadów na

Napisano w Aktualności

Każda forma ruchu jest wskazana!!!

Uczniowie klasy 7 i 8 z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim podczas zajęć wychowania fizycznego angażowali się w zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu z wykorzystaniem sprzętu znajdującego się w parku miejskim w Wolsztynie. Zabawy było co nie miara, uczniowie pokazali swoje

Napisano w Aktualności

„Kartka z dobrym słowem” – podsumowanie akcji SKW

Na początku lutego 2024 r. Szkole Koło Wolontariatu ogłosiło akcję pod hasłem „Kartka z dobrym słowem”. Celem akcji było zachęcenie uczniów naszej szkoły do wykonania dla kolegi, koleżanki, nauczyciela lub pracownika szkoły kartki z okazji Walentynek na znak sympatii, życzliwości,

Napisano w Aktualności

Klasa 7bu wykonuje kukiełki

W styczniu 2024 r. pod czujnym okiem pani Alicji Chmielak uczniowie kl. 7bu wykonali kukiełki na łyżce wg podanego wzoru. Uczniowie znakomicie sobie z nimi poradzili. Piękne i pomysłowe kukiełki powstały podczas zajęć rozwijających kreatywność. Ich sprawne wykonanie ułatwiło wykorzystanie

Napisano w Aktualności

Dyskoteka walentynkowa

Dnia 9 lutego 2024 r. uczniowie klas 4-8 szkoły podstawowejz niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim uczestniczyliw dyskotece walentynkowej. Celem zabawy było dostarczanie pozytywnych przeżyć emocjonalnych związanych z muzyką i tańcem, wdrażanie do kulturalnego spędzania czasu wolnego. Taniec przy muzyce przeplatany

Napisano w Aktualności

Opcje dostępności