Kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży.

W tym roku nasza szkoła dołączyła do kampanii 19 dni bez przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Autorem światowej kampanii jest Women’s World Summit Foundation. Uczniowie uczestniczyli w spotkaniu z Panią policjantką, która przybliżyła temat cyberprzemocy. W tym samym dniu dzieci, młodzież oraz nauczyciele ubrali się na pomarańczowo. Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka. Pomarańczowy, to kolor ostrzegawczy. Prowadzone w ramach kampanii działania mają ostrzegać, zwracać uwagę, uczyć, widzieć więcej i lepiej. Dzieci uczestniczyły również w warsztatach poświęconych agresji i przemocy. Dowiedzieli się czym jest przemoc i agresja oraz jak im przeciwdziałać. Uczniowie podczas godzin wychowawczych zapoznali się z krótkim filmem pt.: “Szkoła życia”, który porusza problem przemocy w szkole. Film wzruszył uczniów i skłonił ich do refleksji nad własnym zachowaniem. Ponadto, rozstrzygnięty został konkurs plastyczny „Stop Agresji, Stop Przemocy w Szkole”.

Jury konkursowe przyznało następujące miejsca:

Szkoła Podstawowa, uczniowie z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną:

I miejsce: klasa 6/7cu

II miejsce: klasa 6bu

II miejsce: klasa 8bu

III miejsce: klasa 8cu

Szkoła Podstawowa, uczniowie z lekką niepełnosprawnością intelektualną:

I miejsce: klasa 3a

I miejsce: klasa 6a

II miejsce: klasa 5a

III miejsce: klasa 5b

Wyróżnienie: klasa 7/8a

Szkoła Przysposabiająca do Pracy:

I miejsce: klasa 3cpdp

II miejsce: klasa 2bpdp

III miejsce: klasa 2apdp

Gratulujemy😉

Zapraszam do fotorelacji.

Opracowanie: Adrianna Karpczak

Napisano w Aktualności

Opcje dostępności