Dzień Bezpiecznego Internetu 2023

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) ustanowiony został z inicjatywy Komisji Europejskiej w 2004 roku.

Świętowany jest na całym świecie. Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 roku jest Polskie Centrum Programu Safer Internet. Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange. DBI ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajamianie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu.

Dzień Bezpiecznego Internetu 2023 obchodziliśmy 7 lutego.

Tegoroczne hasło akcji to:

Działajmy razem!”

W naszej szkole DBI został przeprowadzony 20 i 27 lutego  2023 roku na  zajęciach informatyki w klasach 4a, 5a, 5b, 6a, 7a, 7b i 8a Szkoły Podstawowej. Uczniowie brali udział w pogadankach, oglądali filmy, a także wykonywali plakaty związane z bezpieczeństwem w Internecie. W tym roku zarejestrowaliśmy organizację inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa młodych internautów na stronie DBI.pl i otrzymaliśmy zaświadczenie udziału naszej szkoły w DBI:

Oprac.: mgr Kamila Pempera

Napisano w Aktualności

Opcje dostępności