Dzień pięknego czytania

DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ I SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY

Ziemia naszym domem”

18 czerwca 2020 r.

Zapraszamy do udziału w Dniu pięknego czytania.

Przed wakacjami zachęcamy do zwiedzania i podróży oraz do poznawania piękna bliższych i dalszych okolic.

A oto trzy reguły pięknego czytania!

REGUŁA I

Do czytania wyznaczonego tekstu, trzeba się przygotować. Trzeba odczytać go kilkakrotnie, aby zrozumieć. To, czego sami nie zrozumiemy trudno dobrze przeczytać.

REGUŁA II

Zwracaj uwagę na znaki przystankowe przecinek, kropkę, dwukropek.

REGUŁA III

Nasz oddech jest strumieniem, który unosi słowa. Spokojny, cichy oddech pomaga w głośnym czytaniu. Czytaj wybrany tekst spokojnie, bez pośpiechu. Stosuj pauzy.

Zapraszamy wszystkich chętnych, aby spróbowali swoich sił. Propozycje różnych tekstów zostaną przesłane do wychowawców i drogą mailową dotrą do Was. Poćwicz i przeczytaj na głos tekst mamie tacie lub rodzeństwu, komu chcesz. Staraj się przestrzegać wskazanych reguł!

Napisano w Aktualności

Opcje dostępności