INFORMACJA

Szanowni Państwo

Informuję, iż w dniach 20-21.03.2019 r. odbyło się na terenie ZSS w Wolsztynie referendum strajkowe, w którym udział wzięła wymagana większość pracowników ZSS w Wolsztynie. W referendum tym 93,55% biorących udział opowiedziało się za podjęciem akcji strajkowej od dnia 8.04.2019 r. (poniedziałek).
Zgodnie z obowiązującymi procedurami listę pracowników biorących udział w strajku otrzymam dopiero w dniu 8.04.2019 r.
W związku z powyższym nie mam pewności czy w dniu 8.04.2019 r. i dniach następnych będę w stanie zorganizować zajęcia lekcyjne dla Państwa dzieci.
Jednocześnie informuję, że dołożę wszelkich starań aby zapewnić bezpieczeństwo uczniom, którzy nie będą mieli zapewnionej opieki w domu i w trakcie akcji strajkowej przyjadą do szkoły. Postaram się zorganizować zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.
O kolejnych nowych informacjach dotyczących akcji strajkowej, w tym egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty, będę Państwa informowała niezwłocznie poprzez stronę internetową lub kontakt telefoniczny.

Z wyrazami szacunku
Hanna Ewa Strugała-Rozynek
Dyrektor ZSS w Wolsztynie

Napisano w Aktualności

Opcje dostępności