KOMUNIKAT

Informuję, iż do 26.06.2020r., w uzgodnieniu z organem prowadzącym, w Zespole Szkół Specjalnych w Wolsztynie, ze względu na ryzyko wynikające z charakteru zajęć, w tym zagrożenia zdrowotnego oraz brak możliwości zorganizowania zajęć w sposób zmniejszający to ryzyko, zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (tak jak miało to miejsc do tej pory).

Konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej uczniom realizujących kształcenie ogólne mogą odbywać się w formie stacjonarnej, po uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania przez rodziców uczniów.

mgr Hanna Ewa Strugała-Rozynek  

Dyrektor ZSS w Wolsztynie

Napisano w Aktualności

Opcje dostępności