KOMUNIKAT DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W WOLSZTYNIE

W związku z wejściem w życie z dniem 9 listopada 2020 r. Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020, poz.1960)  w dniach od 9 listopada 2020 r. do 29 listopada 2020 r. Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 oraz Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Wolsztynie w Zespole Szkół Specjalnych w Wolsztynie będą pracowały w systemie pracy zdalnej z wykorzystaniem techniki metod kształcenia na odległość

Wolsztyn, dnia 06.11.2020 r.

Hanna Ewa Strugała-Rozynek

Dyrektor ZSS w Wolsztynie

Napisano w Aktualności

Opcje dostępności