KOMUNIKAT DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W WOLSZTYNIE

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020, poz. 2087)  w dniach od 30 listopada 2020 r. do 3 stycznia 2021 r. Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 oraz Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Wolsztynie będąpracowały w systemie pracy zdalnej z wykorzystaniem techniki metod kształcenia na odległość.

Wolsztyn, dnia 27.11.2020 r.

Hanna Ewa Strugała-Rozynek

Dyrektor ZSS w Wolsztynie

Napisano w Aktualności

Opcje dostępności