KOMUNIKAT

Informuję, iż do 7.06.2020r., w uzgodnieniu z organem prowadzącym (pismo nr OP.4323.35.2020r. z dnia 21.05.2020r.), w Zespole Szkół Specjalnych w Wolsztynie, ze względu na ryzyko wynikające z charakteru zajęć, w tym zagrożenia zdrowotnego oraz brak możliwości zorganizowania zajęć w sposób zmniejszający to ryzyko, zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (tak jak miało to miejsc do tej pory).

Termin i godziny konsultacji nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych w Wolsztynie zostały opublikowanie na stronie internetowej szkoły 26 marca 2020 r. Od tej pory uczniowie mają możliwość kontaktu z nauczycielami za pomocą służbowych skrzynek elektronicznych.

Proponowane w Rozporządzeniu MEN z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciw działaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 871) konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej uczniom klasy VIII szkoły podstawowej oraz uczniom szkoły podstawowej realizujących kształcenie ogólne, od 01.06.2020 r., mogą odbywać się w formie stacjonarnej, po uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania przez rodziców uczniów.

mgr Hanna Ewa Strugała-Rozynek 

Dyrektor ZSS w Wolsztynie

Napisano w Aktualności

Opcje dostępności