Nasza szkoła dołączyła do 30. Akcji Sprzątanie Świata – Polska!

Głównym celem akcji było rozbudzenie świadomości ekologicznej uczniów
i odpowiedzialności za środowisko naturalne. Akcja miała również na celu pokazanie uczniom, że rozwiązaniem problemu zaśmieconego środowiska nie jest tylko coroczna zbiórka śmieci, lecz głównie zmiana nawyków w codziennym życiu, segregacja i umiejętne gospodarowanie odpadami.

W dniu 19 września 2023 roku uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Wolsztynie zaopatrzeni w worki i jednorazowe rękawiczki po raz kolejny uczestniczyli wraz z nauczycielami w ogólnopolskiej akcji ekologicznej „Sprzątanie Świata”.

Rozpoczęto ją pogadanką na temat bezpieczeństwa oraz celów głównych akcji. Dzieci sprzątały teren wokół szkoły, ul. Rzeczną, Promenadę oraz molo i fragment parku miejskiego. Dzięki pięknej, słonecznej pogodzie akcja przebiegła szybko i sprawnie, a efekty pracy uczniów były zadowalające. Czynny udział w tym przedsięwzięciu dał uczniom do zrozumienia, że należy dbać o swoje środowisko oraz czystość otoczenia. Opiekunowie akcji dziękują wszystkim za zaangażowanie. 

Nauczyciele ZSS w Wolsztynie

Napisano w Aktualności

Opcje dostępności