Nauczyciele i terapeuci

O Szkole

Szkoła zajmuje się edukacją i terapią dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Funkcjonuje od roku 1970 jako Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4.

1 września 1999r decyzją Rady Powiatu powołany zostaje Zespół Szkół Specjalnych.

Zmiany dokonane w ostatnich latach sprawiły, że nasza placówka obejmuje obecnie edukacją oraz opieką rewalidacyjno-rehabilitacyjną uczniów w klasach:

I-VI szkoły podstawowej,
I-III gimnazjum,
I-III szkoły przysposabiającej do pracy,
w zespołach rewalidacyjno-wychowawczych,
w zespole wczesnego wspomagania rozwoju.

W celu realizacji zadań statutowych szkoła posiada odpowiednią bazę dydaktyczno-rewalidacyjno-rehabilitacyjną, między innymi: sale techniki (gospodarstwa domowego, obróbki drewna i metalu), gabinet informatyki, gabinety kinezyterapii, gabinet hydroterapii, salę rehabilitacji ruchowej, gabinet integracji sensorycznej(SI), gabinet audio-psycho-lingwistyczny (Tomatisa), pracownia EEG-Biofeedback, basen rehabilitacyjny, gabinety logopedyczne, gabinety psychologa i pedagoga, sale Snoezelen (stymulacja polisensoryczna).

NAUCZYCIELE I TERAPEUCI:

 1. Banaczyk Małgorzata
 2. Bączyk Agnieszka
 3. Białek Anna
 4. Biniak Magdalena
 5. Birk Danuta
 6. Błoszyk Magdalena
 7. Brudło Agnieszka Helena
 8. Brychcy Renata Małgorzata
 9. Bursa Aldona Ewelina
 10. Chmielak Alicja
 11. Czepczyńska Maria
 12. Czwojdrak Barbara Anna
 13. Dolata – Dechnik Joanna
 14. Domagalska Justyna
 15. Dymitrowska Karolina
 16. Fribel Marta
 17. Fudali Magdalena
 18. Gajkowska Agata Maria
 19. Gmerek Małgorzata
 20. Gmerek Waldemar
 21. Gmiąt-Piwowar Monika
 22. Godula Izabela Anna
 23. Golczak Łucja
 24. Haglauer Agnieszka Magdalena
 25. Hruświcka Elżbieta
 26. Jarosz Renata Maria
 27. Jędrzejczyk Joanna
 28. Kaźmierczak Agnieszka Joanna
 29. Kaźmierczak Joanna Patrycja
 30. Kaźmierczak Paulina
 31. Kłosowicz – Drewniak Anna Aleksandra
 32. Kozica Adrianna Anna
 33. Kryś Anna
 34. Kryś Anna
 35. Kryś Przemysław Marek
 36. Kubacka Agnieszka
 37. Lehmann Agnieszka Marta
 38. Łoniewska Anna
 39. Marciniak Katarzyna
 40. Matysik Agata Małgorzata
 41. Matysik Alicja
 42. Michalak Joanna Maria
 43. Monkiewicz Edyta Magdalena
 44. Najda Joanna
 45. Nowak Aleksandra
 46. Peciak Tomasz
 47. Pempera Kamila Agnieszka
 48. Pernak Justyna Dorota
 49. Perz Mirosława Maria
 50. Pietrzak Agata Teresa
 51. Piosik Natalia Maria
 52. Pospiech Katarzyna
 53. Springer Marta
 54. Stachecka Magdalena
 55. Stebelska Marta Joanna
 56. Strojek Martyna
 57. Strugała-Rozynek Hanna Ewa
 58. Szaferska Katarzyna
 59. Szemberg Marcelina Maria
 60. Szukała Weronika
 61. Tomiak-Krawczyk Karolina
 62. Walachowska Barbara
 63. Walczak Beata
 64. Weiss Anna
 65. Weiss Joanna
 66. Wilczak Joanna
 67. Wojcieszak Mateusz
 68. Wolnik Ewa
 69. Woźna Monika