O szkole

Szkoła zajmuje się edukacją i terapią dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Funkcjonuje od roku 1970 jako Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4.

1 września 1999r decyzją Rady Powiatu powołany zostaje Zespół Szkół Specjalnych.

Zmiany dokonane w ostatnich latach sprawiły, że nasza placówka obejmuje obecnie edukacją oraz opieką rewalidacyjno-rehabilitacyjną uczniów w klasach:

I-VIII szkoły podstawowej,
I-III szkoły przysposabiającej do pracy,
w zespołach rewalidacyjno-wychowawczych,
w zespole wczesnego wspomagania rozwoju.

W celu realizacji zadań statutowych szkoła posiada odpowiednią bazę dydaktyczno-rewalidacyjno-rehabilitacyjną, między innymi: sale techniki (gospodarstwa domowego, obróbki drewna i metalu), gabinet informatyki, gabinety kinezyterapii, gabinet hydroterapii, salę rehabilitacji ruchowej, gabinet integracji sensorycznej(SI), gabinet audio-psycho-lingwistyczny (Tomatisa), pracownia EEG-Biofeedback, basen rehabilitacyjny, gabinety logopedyczne, gabinety psychologa i pedagoga, sale Snoezelen (stymulacja polisensoryczna).

Opcje dostępności