Ogólnopolski Program Edukacji Ekologicznej #rePETujemy.

Miło nam poinformować, że nasza świetlica szkolna zakwalifikowała się do udziału w Ogólnopolskim Programie Edukacji Ekologicznej #rePETujemy.

Założeniem programu jest pogłębianie postaw prospołecznych, wzmocnienie świadomości ekologicznej oraz odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Nasza wyróżniona praca to – gra edukacyjna „Odpady zbieramy, grę i zabawę mamy”.

Dzielnie będziemy rywalizować z innymi szkołami wykonując przydzielone nam zadania.

Opcje dostępności