Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Gramy Zmysłami” (listopad)

Listopad Sensoryczna matematyka

W miesiącu listopadzie zrealizowaliśmy drugie zadanie projektowe – SENSORYCZNA MATEMATYKA.

W ramach zajęć korygujących wady mowy uczniowie klas I-III wykonywali i przeliczali ćwiczenia artykulacyjne, oddechowe, fonacyjne i słuchowe. Uczyli się słownych ciągów zautomatyzownych, tworzyli zbiory kategoryzując różne przedmioty, fotografie, obrazki, symbole Makaton, PCS. Podczas zajęć z elementami logosensoryki rozpoznawali, nazywali: co jest w jesiennym koszyku? Dotykając zawartości określali swoje odczucia, porównywali i szukali takich samych elementów. Nazywali liczbę pojedynczą i mnogą przedmiotów, obrazków i symboli. Uczyli się stosowania liczebników (głównych, porządkowych, zbiorowych, niekreślonych), odpowiadali na pytania: ile?, który? Rozwijali umiejętność opowiadania na podstawie historyjek obrazkowych stosując pojęcia czasowe, kolejność zdarzeń. Uczyli się umiejętności naśladowczych: werbalnych i ruchowych, odtwarzali scenki sytuacyjne, stosowali naprzemienność w komunikacji „ja-ty” ze wskazywaniem osób. Wykonywali ćwiczenia lewopółkulowe i grafomotoryczne. Podczas zajęć prowadzony był także trening z zakresu somatognozji. Uczniowie wskazywali i nazywali części ciała, rozróżniali prawą i lewą stronę. Uczyli się orientacji w przestrzeni stosując przyimki. W trakcie zajęć z elementami logorytmiki śpiewali, tańczyli i grali na instrumentach ćwicząc pamięć słuchową.

Podczas zajęć integracji sensorycznej dzieci miały za zadanie trafić woreczkiem lub wałkiem styropianowym w odpowiednie ponumerowane balony, które były zawieszone i wypełnione: ziarnami kawy, kaszą manna, grochem. Terapeuta informował dziecko, w który balon ma trafić z jaką liczbą. Próby niecelne były poprawiane, próby celne były nagradzane punktem. 

W trakcie zajęć z tyflopedagogiki uczniowie szkoły podstawowej mieli przygotowane zadania matematyczne, w których wykorzystując jesienne dary (kasztany, liście, szyszki). Na początku utrwalali umiejętności orientacji przestrzennej określali położenie (na, pod, obok, za, w). Klasyfikowali i rozróżniali przedmioty tworząc jednorodne zbiory, przeliczali je dobierając do obrazu graficznego cyfr. Starali się rozróżniać wielkość poprzez stopniowanie od największego do najmniejszego i na odwrót. Poznali różne kształty rozpoznając i nazywając figury geometryczne, układając sekwencje według podanego wzoru.

Oprac.: Joanna Patrycja Kaźmierczak

Napisano w Aktualności

Opcje dostępności