Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Gramy Zmysłami” (styczeń)

W styczniu zrealizowaliśmy czwarte zadanie projektowe – Wzrok.

W ramach zajęć korygujących wady mowy podopieczni z klas I-III odpowiadali na następujące pytania kluczowe:

  • „Czy widać pory roku?”
  • „Czy zauważyli zmiany zachodzące w przyrodzie?”
  • „Co obserwują zimą, wiosną, latem, jesienią?”
  • „Co to jest lodowa kraina?”
  • „Jak wygląda pingwin?”
  • „Co to jest karnawał?”
  • „Za kogo przebrały się dzieci na bal?”
  • „Jak spędzić bezpiecznie i aktywnie ferie?”.

Budując odpowiedzi na powyższe pytania uczniowie rozwijali i wzbogacali swoje słownictwo związane z wieloma dziedzinami życia codziennego. Doskonalili umiejętność wypowiadania się na konkretny temat na podstawie własnych przeżyć i doświadczeń. Rozwijali umiejętność opowiadania na podstawie historyjek obrazkowych stosując pojęcia czasowe, kolejność zdarzeń: przyczyna – skutek. Uczniowie układali obrazki z kilku elementów zgodnie z instrukcją słowną (postacie karnawałowe). Przymierzali elementy strojów i przeglądali się w lustrze, komunikowali swoje odczucia. Uczyli się opisu słownego, utrwalali ciągi zautomatyzowane (nazwy pór roku, miesięcy, dni tygodnia). Doskonalili umiejętności naśladowcze – werbalne i ruchowe, współdziałali ze sobą i uczyli się naprzemienności. Rozwijali kompetencje komunikacyjne za pomocą symboli Makaton i PCS o tematyce zimowej i karnawałowej.

Podczas zajęć integracji sensorycznej dzieci usprawniały wzrok poprzez patrzenie przez kolorowe okulary, tj. czerwono – niebieskie oraz zielono – różowe, a jednocześnie omijały przeszkody i przenosiły rożnego rodzaju przybory. Były również zabawy klepsydrami oraz dopasowywanie różnego rodzaju kolorów i figur do siebie z wykorzystaniem ławeczki oraz huśtawki.

W trakcie zajęć z tyflopedagogiki uczniowie rozwijali podstawowe funkcje wzrokowe miedzy innymi odszukiwania bodźców świetlnych, lokalizowania ich położenia, śledzenia i wodzenia wzrokiem za światłem o różnym natężeniu i barwie, wydłużania czasu – fiksacji na przedmiocie, bodźcu, przenoszenia spojrzenia. Podczas ćwiczeń uczniowie pracowali również z podświetlanym stolikiem Lightbox klasyfikując elementy według kolorów i kształtów, szeregując cyfry, odszukując elementy na ilustracji, obserwując klepsydry. Brali udział w zabawie z projektorem odszukując i wskazując wyświetlane kształty w pomieszczeniu.

Oprac.: Joanna Patrycja Kaźmierczak

Napisano w Aktualności

Opcje dostępności