OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY „Gramy Zmysłami”

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Wolsztynie przystąpiła do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Gramy Zmysłami”. 8 uczniów szkoły podstawowej oraz 3 uczestników zajęć wczesnego wspomagania rozwoju w ramach zajęć specjalistycznych z tyflopedagogiem, korygujących wady mowy oraz integracji sensorycznej rozpoczęło realizacje projektu. Czas trwania projektu od 1 października 2022 r. do 30 maja 2023 r.

Misją projektu jest innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci. W ramach projektu realizowane będą cele m.in.: poszerzanie i wzbogacanie wiedzy na temat integracji sensorycznej i zmysłów, wielozmysłowe postrzeganie świata przez dzieci, rozbudzenie kreatywności w realizacji zadań, stymulowanie wszystkich zmysłów w trakcie zabaw i sytuacji edukacyjnych, tworzenie warunków do kształtowania przez dzieci świadomości własnego ciała.

Nauczyciele realizujący projekt: Joanna Patrycja Kaźmierczak, Danuta Birk, Agnieszka Marta Lehmann.

W trakcie trwającego 8 miesięcy projektu realizowane będą następujące zadania:

Październik – Sensoryczny spacer

Listopad – Sensoryczna matematyka

Grudzień – Sensoryczne ozdoby świąteczne

Styczeń – Wzrok

Luty – Slime/ glut

Marzec – Sensoryczne kodowanie

Kwiecień – Smak i węch

Maj – Ścieżka sensoryczna

Każdy uczeń i uczestnik zajęć oprócz niesamowitych wrażeń i wspaniałej zabawy na zakończenie projektu otrzyma imienne zaświadczenie udziału w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Gramy Zmysłami”. Efekty z systematycznej realizacji projektu i pomysłowo wykonanych zadań będziemy umieszczać na szkolnej gazetce oraz na stronie internetowej szkoły.

Oprac.: Joanna Patrycja Kaźmierczak

Napisano w Aktualności

Opcje dostępności