Udział w ogólnopolskim konkursie #NaszaFlagaPL

W kwietniu 2021 r. dwoje uczniów naszej szkoły wzięło udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym #NaszaFlagaPL „230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja” , którego celem było wspieranie talentów artystycznych, promowanie patriotyzmu i poczucia wspólnoty narodowej. Konkurs został objęty patronem honorowym Ministra Nauki i Edukacji oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także wielu wojewódzkich Kuratoriów Oświaty.
Na konkurs przesłano 7.678 prac z 3.000 szkół z całej Polski, w tym 2 prace naszych uczniów – Martyny Mackiewicz z kl. 6a oraz Przemka Liska z kl. 6b. Jak widać, konkurencja była bardzo duża i nie udało zdobyć się zwycięskich miejsc. Ja jednak jestem z Was bardzo dumna, ponieważ poprzez pracę konkursową pokazaliście, co to znaczy szacunek do symboli narodowych oraz wykazaliście się wiedzą historyczną, a także umiejętnościami artystycznymi.
Martyna i Przemek otrzymali od organizatorów konkursu – Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo: piękne dyplomy oraz pamiątkowe flagi Polski.
Więcej na temat konkursu oraz prace uczestników możecie zobaczyć na stronie: https://www.facebook.com/groups/722744335172746/

Gratuluję zaangażowania i postawy patriotycznej!


Pani Magda Biniak

Napisano w Aktualności

„Baśnie, bajki, bajeczki” paluszkowy teatrzyk „Czerwony Kapturek”

Z okazji Dnia Bibliotekarza 10 maja uczniowie klas I-III szkoły podstawowej
wraz z wychowawcami zorganizowali klasowe teatrzyki kukiełkowe na podstawie bajki pt. „Czerwony Kapturek”. Twórcza zabawa miała na celu rozwijanie zasobu słownictwa dzieci poprzez odgrywanie ról, budowanie wspólnego pola działania. Uczniowie mieli także możliwość ułożenia historyjki obrazkowej o przygodach Czerwonego Kapturka. Stanowiło to ćwiczenie myślenia przyczynowo-skutkowego, rozwijania umiejętności opowiadania, utrwalania pojęć czasowych. Uczniowie
wraz z wychowawcami dokonali analizy treści poszczególnych obrazków i wykryli zależności między nimi, zrozumieli następstwa zdarzeń. Dowiedzieli się,jaki jest morał tej bajki.

Uczniowie zostali zachęceni do wykonania pracy plastycznej pt. „Moja ulubiona bajka”. Oto efekty ich pracy:

Dziękujemy uczniom i wychowawcom za zaangażowanie w przedsięwzięcie.

Anna Białek

Agnieszka Marta Lehmann

Napisano w Aktualności

Zarządzenie Dyrektora Szkoły

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Nr 17/2021 z dnia 14.05.2021 r. w sprawie organizacji zajęć w Zespole Szkół Specjalnych w Wolsztynie w dniach 17.05.-30.05.2021 r.

Działając na podstawie § 3 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zarządzam, iż w dniach od 17 maja 2021 r. do 30 maja 2021 r. Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 oraz Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Wolsztynie będąpracowały w systemie hybrydowym.

W dniach 17-23.05.2021 r.:

 • w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 4:
  • w oddziałach: 2a/3a, 3b, 2au, 3au wszystkie zajęcia będą się odbywać w systemie pracy stacjonarnej,
  • zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka będą się odbywać w systemie pracy stacjonarnej,
  • w oddziałach: 5au, 5bu, 7bu, 8cu, zrwa, zrwc zajęcia dydaktyczne, bądź rewalidacyjno-wychowawcze, rewalidacyjne i z form pomocy psychologiczno – pedagogicznej będą się odbywać w systemie pracy stacjonarnej,
  • w oddziałach: 4a, 5a/6a, 6b wszystkie zajęcia będą się odbywać w systemie pracy stacjonarnej,
  • w oddziałach: 7a, 8a, 6au, 6bu, 7au, 8au, 8bu, zrwb, zrwd, wszystkie zajęcia odbywać będą się w systemie pracy zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
  • indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze oraz nauczanie indywidualne odbywać będą się w systemie pracy zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
 • w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Wolsztynie:
  • w oddziale 1apdp zajęcia dydaktyczne, rewalidacyjne i z form pomocy psychologiczno – pedagogicznej będą się odbywać w systemie pracy stacjonarnej,
  • w oddziałach: 1bpdp, 2apdp, 2bpdp, 2cpdp, 3apdp wszystkie zajęcia odbywać będą się w systemie pracy zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W dniach 24-30.05.2021 r.:

 • w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 4:
  • w oddziałach: 2a/3a, 3b, 2au, 3au wszystkie zajęcia będą się odbywać w systemie pracy stacjonarnej,
  • zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka będą się odbywać w systemie pracy stacjonarnej,
 • w oddziałach: 6au, 6bu, 7au, 8au, 8bu, zrwb, zrwd, zajęcia dydaktyczne, bądź rewalidacyjno-wychowawcze, rewalidacyjne i z form pomocy psychologiczno – pedagogicznej będą się odbywać w systemie pracy stacjonarnej,
 • w oddziałach: 7a, 8a wszystkie zajęcia będą się odbywać w systemie pracy stacjonarnej,
 • w oddziałach: 4a, 5a/6a, 6b, 5au, 5bu, 7bu, 8cu, zrwa, zrwc wszystkie zajęcia odbywać będą się w systemie pracy zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
 • indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze oraz nauczanie indywidualne odbywać będą się w systemie pracy zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
 • w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Wolsztynie:
 • w oddziałach: 1bpdp, 2apdp, 2bpdp, 2cpdp, 3apdp zajęcia dydaktyczne, rewalidacyjne i z form pomocy psychologiczno – pedagogicznej będą się odbywać w systemie pracy stacjonarnej,
 • w oddziale 1apdp wszystkie zajęcia odbywać będą się w systemie pracy zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 maja 2021 r.

Beata Walczak

wicedyrektor ZSS w Wolsztynie

Napisano w Aktualności

Zarządzenie Dyrektora Szkoły

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Nr 15/2021 z dnia 30.04.2021 r. w sprawie organizacji zajęć w Zespole Szkół Specjalnych w Wolsztynie w dniach 3.05.-16.05.2021 r.

Działając na podstawie § 2 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zarządzam, iż w dniach od 3 maja 2021 r. do 16 maja 2021 r. Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 oraz Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Wolsztynie będąpracowały w systemie hybrydowym.

W dniach 03-09.05.2021 r.:

 • w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 4:
  • w oddziałach: 2a/3a, 3b, 2au, 3au wszystkie zajęcia będą się odbywać w systemie pracy stacjonarnej,
  • zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka będą się odbywać w systemie pracy stacjonarnej,
  • w oddziałach: 5au, 5bu, 7bu, 8cu, zrwa, zrwc zajęcia dydaktyczne, bądź rewalidacyjno-wychowawcze, rewalidacyjne i z form pomocy psychologiczno – pedagogicznej będą się odbywać w systemie pracy stacjonarnej,
  • w oddziałach: 4a, 5a/6a, 6b, 7a, 8a, 6au, 6bu, 7au, 8au, 8bu, zrwb, zrwd, wszystkie zajęcia odbywać będą się w systemie pracy zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
  • indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze oraz nauczanie indywidualne odbywać będą się w systemie pracy zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
 • w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Wolsztynie:
  • w oddziale 1apdp zajęcia dydaktyczne, rewalidacyjne i z form pomocy psychologiczno – pedagogicznej będą się odbywać w systemie pracy stacjonarnej,
  • w oddziałach: 1bpdp, 2apdp, 2bpdp, 2cpdp, 3apdp wszystkie zajęcia odbywać będą się w systemie pracy zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W dniach 10-16.05.2021 r.:

 • w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 4:
  • w oddziałach: 2a/3a, 3b, 2au, 3au wszystkie zajęcia będą się odbywać w systemie pracy stacjonarnej,
  • zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka będą się odbywać w systemie pracy stacjonarnej,
  • w oddziałach: 6au, 6bu, 7au, 8au, 8bu, zrwb, zrwd, zajęcia dydaktyczne, bądź rewalidacyjno-wychowawcze, rewalidacyjne i z form pomocy psychologiczno – pedagogicznej będą się odbywać w systemie pracy stacjonarnej,
  • w oddziałach: 4a, 5a/6a, 6b, 7a, 8a, 5au, 5bu, 7bu, 8cu, zrwa, zrwc wszystkie zajęcia odbywać będą się w systemie pracy zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
  • indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze oraz nauczanie indywidualne odbywać będą się w systemie pracy zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
 • w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Wolsztynie:
  • w oddziałach: 1bpdp, 2apdp, 2bpdp, 2cpdp, 3apdp zajęcia dydaktyczne, rewalidacyjne i z form pomocy psychologiczno – pedagogicznej będą się odbywać w systemie pracy stacjonarnej,
  • w oddziale 1apdp wszystkie zajęcia odbywać będą się w systemie pracy zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 3 maja 2021 r.

Beata Walczak

wicedyrektor ZSS w Wolsztynie

Napisano w Aktualności

WAŻNY DZIEŃ! 3 MAJA. DLACZEGO?

Co roku 3 maja w Polsce obchodzimy bardzo ważne Święto Narodowe!

To dzień rocznicy uchwalenia pierwszej konstytucji w Polsce!

Wydarzenia te miały miejsce w roku 1791! I były próbą radykalnego uzdrowienia państwa Polskiego i wyeliminowania wpływów obcych mocarstw… niestety nieudaną!

Wydarzenia te uwiecznił na swoim obrazie Jan Matejko! Jeden z uczniów naszej szkoły Szymon Lewandowski zainspirował się tym obrazem przy tworzeniu swojego dzieła:

Co to takiego KONSTYTUCJA?

Zapamiętaj!

Konstytucja to najważniejszy dokument w państwie. To konstytucja wskazuje jak ma działać system władzy, jak ją kontrolować i wybierać. Opisuje jakie, prawa i wolności mają obywatele i jak mogą oni dochodzić swoich praw w sądach.

Opracowanie:

mgr Alicja Matysik

mgr Ewa Frankowska

mgr Natalia Maria Piosik

Napisano w Aktualności