„W Krainie Pani Muzyki”

Terminy koncertów z cyklu „W Krainie Pani Muzyki”

 ZAPRASZAMY 🙂

8 maja 2018r. o godzinie 11:45
odbył się kolejny koncert z cyklu: „W Krainie Pani Muzyki”
pt.: Cymbały, ukulele i drewniane łyżki.

13 marca 2018r. o godzinie 11:45
odbył się kolejny koncert z cyklu: „W Krainie Pani Muzyki”
pt.: Muzyczne opowieści – Jezioro łabędzie.

 

6 lutego 2018r. o godzinie 11:45
odbył się kolejny koncert z cyklu: „W Krainie Pani Muzyki”
pt.: Muzyczne opowieści – Tam, gdzie morze styka się z górami.

23 stycznia 2018r. o godzinie 11:45 odbył się koncert, pt.:
W krainie dzwonów, dzwonków i dzwoneczków…

5 grudnia 2017r. o godzinie 11:45 odbył się koncert, pt.:
O Kalince i jej tanecznej przygodzie.

  

 

14 listopada 2017r. o godzinie 11:45 odbył się koncert, pt.: 
Wielka draka w gitarowej krainie.

24 października 2017r. o godzinie 11:45 odbył się koncert, pt.:
Strach na wróble i tchórzliwy lew.

Napisano w Aktualności

„Jestem aktywny, jestem FIT”

Dnia 27.04.2018 r. uczniowie klas I – III Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wzięli udział w zajęciach ruchowych pt. „Aktywni w tańcu” w ramach realizowanego programu edukacyjno – profilaktycznego „Jestem aktywny, jestem FIT”. Dnia 29 kwietnia obchodzimy „Międzynarodowy Dzień Tańca”, dlatego też uczniowie realizujący program spotkali się na sali gimnastycznej, by wspólnie potańczyć. Założeniem naszym było: być aktywnym poprzez taniec, wspólnie się bawić, radować jak i pobudzić z samego rana nasz organizm do całodniowego wysiłku. Na początku oglądnęliśmy i przypomnieliśmy sobie występy naszych grup tanecznych na konkursie tańca „O złotą nutkę”. Powspominaliśmy, wymieniliśmy swoje spostrzeżenia. Następnie wykonaliśmy kilka układów ruchowych do znanej muzyki. Nasz cel został osiągnięty, ponieważ wszyscy byli AKTYWNI. Nikt nie znalazł wymówki, by choć na chwilę przysiąść. Możemy zatem stwierdzić, że było aktywnie, wesoło i tanecznie.


Opracowała: mgr Anna Kryś

Napisano w Aktualności

„Ruch to zdrowie”

W dniu 26 kwietnia uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy i Gimnazjum Specjalnego- uczestniczyli w przygotowanej przez  Panią Justynę Pernak, Agnieszkę Kubacką i Agnieszkę Haglauer imprezie edukacyjnej „Zdrowym być”. Tym razem spotkanie odbywało się pod hasłem „Ruch to zdrowie”. Głównym celem  spotkania było kształtowanie właściwych nawyków prozdrowotnych u uczniów.

„Gimnastykuj się codziennie bo to zdrowo i przyjemnie”

Zgodnie z tematem zaplanowano gry i zabawy na świeżym powietrzu. Jak to jednak w kwietniu bywa pogoda w tym dniu przeplatała trochę zimy i trochę lata. Z tego powodu  pierwszą część imprezy  odbyła się w szkole. Uczestnicy zostali podzieleni na cztery grupy. Na początek każda z grup miała za zadanie wyjaśnić wylosowane przez siebie przysłowie związane ze zdrowiem. Uczniowie wykonali to zadanie bardzo dobrze, ukazując swoją wiedzę na ten temat.

„Kto zdrowia nie szanuje, ten na starość żałuje”

Następnie każda z grup wykonała, przygotowane przez Panią Agnieszkę Haglauer,  ćwiczenie gimnastyczne a nauczyciele oceniali poprawność wykonanych zadań. Ta część imprezy wywołała wiele uśmiechów i pozytywnej energii.
Na drugiej godzinie zachęceni właśnie wychodzącym za chmur słoneczkiem wyszliśmy do parku. W drodze zaskoczył nas „Doktor Zdrówko”, który akurat przejeżdżał tamtędy na rowerze. Wspólnie, w myśl hasła przewodniego, wykonaliśmy różne ćwiczenia i bawiliśmy się przy muzyce wyczarowanej przez „Doktora”.

„Strzeż się tycia, wybierz zdrowy tryb życia”

Cała impreza pomimo nie sprzyjającej aury przebiegała w luźnej i zabawnej formie, a jej  cel -rozwijanie aktywnego i twórczego podejścia do poruszanego problemu, został osiągnięty.

Opr. mgr J. Pernak

Napisano w Aktualności

DZIEŃ TAŃCA

Dzień 29 kwietnia jest znany wśród wielu ludzi jako Międzynarodowy Dzień Tańca – święto ustanowione w 1982 roku przez Komitet Tańca Międzynarodowego Instytutu Teatralnego. Dzień obchodów 29 kwietnia wybrano na pamiątkę chrztu wielkiego reformatora sztuki tańca, twórcy europejskiego teatru baletowego, francuskiego tancerza i choreografa Jeana-Georges’a Noverre’a.

Przesłaniem jest celebrowanie tańca, czerpanie radości z uniwersalnego charakteru tej formy sztuki, przekraczanie granic politycznych, kulturowych i etnicznych oraz łączenie ludzi przy pomocy uniwersalnego języka tańca.

Z tego powodu dlatego też dnia 24 kwietnia został zorganizowany w naszej szkole dla wszystkich uczniów szkoły podstawowej zarówno z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym i głębokim  “Dzień Tańca”.

„ Do tańca nie potrzeba pióra ani pędzla. Niezbędny jest tylko jeden instrument - ludzkie ciało. Każdy jego ruch jest przepojony tańcem. Ruszać się - to znaczy tańczyć ”
 Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni, King of Cambodia

Tymi słowami rozpoczęliśmy obchody „Dnia Tańca” w naszej szkole. Zajęcia miały na celu: poznanie podstawowych wiadomości o tańcu, rozpowszechnianie idei Międzynarodowego Dnia Tańca, integracja uczniów z różnych zespołów klasowych, rozwijanie sprawności psychofizycznej, zachęcenie do aktywnego uczestnictwa w zajęciach poprzez taniec. Co godzinę na sali gimnastycznej spotykały się wybrane zespoły klasowe, po to by wspólnie bawić się i tańczyć. Było miło, sympatycznie, radośnie, tanecznie i … głośno.

Dziękuję uczniom i nauczycielom za aktywny udział, uśmiechy, wspólną zabawę, taniec i mile spędzony czas  🙂

opracowała mgr Anna Kryś

Napisano w Aktualności

„Wesołe Anioły”

23 kwietnia 2018 roku o godzinie 12:00 w sali wystawowej Biura Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego w Wolsztynie odbył się wernisaż prac plastycznych uczniów Zespołu Szkół Specjalnych
pt. ,,Wesołe Anioły”. Było to podsumowanie dwumiesięcznych przygotowań do wystawy, podczas których uczniowie chętnie i rzetelnie wykonywali powierzone im zadania.


„Kolorowe Anioły skrzydlate
Prosto z nieba niosą nam dary,
bezszelestne i niewidzialne –
ale bez nich świat byłby szary.”

Słowa  wiersza Beaty Kołodziej, stały się dla uczniów i nauczycieli inspiracją do uwiecznienia na papierze aniołów, widzianych naszymi oczami. Określenie „Anioł” w większości z nas wzbudza pozytywne emocje i skojarzenia. Mamy nadzieję, że prace które wspólnie wykonaliśmy, również wzbudzą dobre emocje.

Na lekcjach wspólnie z uczniami klas: 7bu, 3 agu, 1a pdp i 3a pdp, 3b pdp, 3c pdp wkładaliśmy ogromną pracę w ukazanie aniołów. Zastosowana sztuka malarska jest bardzo różnorodna. Korzystaliśmy
z różnych technik i przyborów malarskich, dzięki temu nasze kompozycje cechuje duża różnorodność.
Z dużą starannością  uczniowie przenosili proporcje i kształty z różnego rodzaju inspirujących obrazków na papier szkicując, a następnie dobierając  odpowiednią skalę barw, cieni i odcieni.  Ich prezentacje mają na celu promować dzieci i młodzież  z naszej szkoły, uzdolnioną plastycznie,  zachęcać do pracy nad swoim talentem, pomagać w budowaniu własnej wartości.

Na uroczystość wernisażu przybyli zaproszeni goście: Pan Tomasz Spiralski, Zastępca Burmistrza Wolsztyna, Pani Magdalena Molicka, Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wolsztynie, Pani Katarzyna Lulkiewicz, Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wolsztynie oraz Pani Katarzyna Jęczmionka, Kierownik Biura Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego w Wolsztynie. Podczas wernisażu współtwórcy, czyli uczniowie otrzymali dyplomy nagradzające ich trud włożony w przygotowania. Nasi młodzi artyści wystawę wzbogacili również własnymi występami. Wszyscy mieli okazję oglądać piękne prace zdobiące ściany sali wystawowej oraz zagłosować na obrazy według nich najpiękniejsze. Kartki z głosami wrzucali do specjalnej urny. Wielkich zwycięzców ogłosimy w dniu Święta Szkoły.

opracowała: mgr Martyna Strojek

Napisano w Aktualności