Otwarci na siebie- otwarci na innych

Podsumowanie realizacji programu edukacyjno – profilaktycznego „Otwarci na siebie- otwarci na innych” , który był realizowany w ramach Rządowego programu „Bezpieczna+”

Program był realizowany od  1.10.2015 do 31.12.2015 przez uczniów Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy funkcjonującej przy Zespole Szkół Specjalnych w Wolsztynie.

Głównym celem podjętych działań było wyposażenie uczniów w umiejętności interpersonalne niezbędne w dorosłym życiu, ukazanie korzyści wynikających ze współpracy z innymi jak
i rozbudzenie chęci do podejmowania nowych działań.

W ramach realizacji programu w dniu 1 października odbyło się spotkanie organizacyjne dla uczniów Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, ich rodziców/ opiekunów.
W spotkaniu tym brali udział również uczestnicy i terapeuci Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Wolsztynie. Koordynator projektu przedstawił cele i zadania programu „Otwarci na siebie- otwarci na innych”. Uczestnicy spotkania poznali również zasady działania WTZ oraz ofertę zajęć w nich prowadzonych.

Rozpoczynając projekt zorganizowano zabawę integracyjną, w której wzięli udział wszyscy uczniowie klas Przysposabiających do Pracy, tj.28 osób, jak i uczestnicy warsztatów
z pracowni stolarskiej, krawieckiej, poligraficznej i gospodarstwa domowego. W miłej i wesołej atmosferze podczas zabaw integracyjnych beneficjenci poznali swoje imiona i zainteresowania. Nawiązały się też nowe znajomości.

Uczniowie z klas Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy zostali przydzieleni do współpracy z czterema pracowniami w warsztatach. Wspólnie z uczestnikami zajęć
w warsztatach zaprojektowali upominek mikołajkowy, a także zaplanowali niezbędne do wykonania tego zadania zakupy. Zaplanowane działania były realizowane w pracowniach warsztatów terapii zajęciowej w obrębie przedmiotu przysposobienie do pracy

W pracowni stolarskiej zaprojektowano wykonanie z płyty wiórowej choinki. Wycięty model wspólnie szlifowano papierem ściernym, później pomalowano i ozdobiono.

Efekt ich pracy był doprawdy imponujący: W pracowni krawieckiej uszyto z materiału wesołe aniołki. Ozdobiono je kolorowymi cekinami, perełkami i wstążkami. Zajęcia przebiegały w bardzo miłej atmosferze.

Uczniowie razem z uczestnikami pracowni poligraficznej zaprojektowali i wykonali kartki bożonarodzeniowe. Kartki zostały wykonane z materiałów papierniczych przy pomocy dziurkaczy ozdobnych.

W pracowni gospodarstwa domowego  beneficjenci w trakcie kolejnych spotkaniach
z uczestnikami zajęć w warsztatach najpierw zarobili ciasto piernikowe, następnie wałkowali, wycinali i piekli pierniczki. Na koniec gotowe ciasteczka zostały ozdobione lukrem i kolorową posypka.

Wszystkie wykonane upominki zostały później estetycznie zapakowane.

W dniu 8 października odbyła się prelekcja pedagoga szkolnego dla rodziców/opiekunów na temat więzi interpersonalnych rodzic-dziecko. Pedagog spotkał się również z uczniami objaśniając im czym są więzi interpersonalne i dlaczego tak ważne jest aby pozytywne relacje utrzymywać z innymi.

Psycholog szkolny dla beneficjentów programu przygotował zajęcia warsztatowe, w trakcie których uczestnicy poznali sposoby skutecznej komunikacji. Uczniowie spotkali się z panią psycholog w dniu 3 listopada, a rodzice 19 listopada.

Efektem wszystkich podjętych działań było wyjście uczniów i uczestników zajęć z pracowni gospodarstwa domowego, do przedszkola nr 1 w Wolsztynie, gdzie w grupie dzieci 5-cio letnich podarowano przygotowaną choinkę, aniołki dla każdego przedszkolaka, kartki bożonarodzeniowe i słodkie pierniczki.

Niespodzianka ta wzbudziła  u przedszkolaków wiele uśmiechu i radości. W ramach podziękowania grupa przedszkolaków przygotowała krótki występ do wiersza „Lokomotywa” J. Tuwima. Na koniec spotkania uczniowie razem z przedszkolakami stanęli do wspólnego zdjęcia.

Spotkanie to umożliwiło beneficjentom projektu nawiązanie nowych kontaktów. Wpłynęło na podniesienie kompetencji komunikacyjnych i pogłębienie więzi interpersonalnych miedzy uczniami. Bardzo istotne było też samo „wyjście” uczniów szkoły specjalnej na zewnątrz do innej instytucji opiekuńczo-wychowawczej.

Pod koniec projektu, w dniu 7 grudnia, uczniowie klas Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wspólnie ze Stowarzyszeniem „Razem Łatwiej” zorganizowali dla całej społeczności szkolnej zabawę mikołajkową. W trakcie spotkania, podczas którego między innymi wspólnie bawiono się w różnego rodzaju zabawy ruchowe i taneczne, przybyły na tę okazję „Mikołaj” wręczył uczestnikom, przygotowane słodkie upominki.

W dniu 22 grudnia na terenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wolsztynie odbyło się spotkanie podsumowujące całe przedsięwzięcie. Wychowawcy klas Przysposabiających do Pracy podziękowali uczestnikom warsztatów za wspólne zajęcia i pomoc w realizacji podjętych działań. Ustalono, iż warto nadal podejmować wspólne działania.

Napisano w Aktualności

Opcje dostępności