Projekt edukacyjny „Nudy Nam nie straszne, czyli jak można spędzać czas wolny”

W dniach 24kwietnia 2023 r. do 12 maja 2023 r. uczniowie klas Iau i Ibu/IIIbu brali udział w projekcie edukacyjnym „Nudy Nam nie straszne, czyli jak można spędzać czas wolny”, którego celem było ukazywanie walorów turystyczno – rekreacyjnych i przyrodniczych, rozwijanie aktywności fizycznej poprzez uprawianie turystyki i krajoznawstwa, przybliżanie tradycji i obyczajów lokalnych, rozbudzanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, regionu.

Projekt był realizowany w następujących blokach tematycznych:

  • Wypoczynek z historią w tle – uczniowie zwiedzili Parowozownię Wolsztyn Instytucję Kultury Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz odbyli podróż pociągiem do Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach, gdzie poznali historię Michała Drzymały, dowiedzieli się, w jaki sposób kiedyś strażacy zwalczali ogień, uczniowie mieli też możliwość zobaczyć, jakie są skutki zabawy ogniem i wypadków drogowych podczas pobytu w interaktywnej sali edukacyjnej
  • Wypoczynek na łonie natury – w ramach tego bloku odbyły się warsztaty „Dawne gry i zabawy” na terenie Skansenu Budownictwa Ludowego Zachodniej Wielkopolski (oddział Muzeum Regionalnego w Wolsztynie)
  • Wypoczynek z kulturą – uczniowie mieli możliwość poznać miejsce użyteczności publicznej jakim jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn im. Stanisława Platera.

Dzięki udziałowi w tym projekcie, uczniowie poszerzyli wiedzę na temat form spędzania czasu wolnego, rozwinęli zainteresowania turystyczne, wykorzystali w praktyce znajomość zasad właściwego zachowania się w miejscach użyteczności publicznej, środkach lokomocji, środowisku przyrodniczym.

Opracowała: Joanna Maria Glapa

Napisano w Aktualności

Opcje dostępności