Radosny Dzień Słowa i Muzyki

W środę 3 kwietnia br. uczniowie klas I-III wzięli udział obchodach Radosnego Dnia Słowa i Muzyki w naszej szkole. Spotkanie miało na celu:

  • budzenie wrażliwości na piękno mowy ojczystej,
  • wdrażanie do poprawnego i wyrazistego wypowiadania się,
  • kształtowanie mowy prawidłowej pod względem gramatycznym, fonetycznym, leksykalnym,
  • stworzenie możliwości artystycznej wypowiedzi,
  • utrwalenie pisowni wyrazów z trudnościami ortograficznymi,
  • rozwijanie wyobraźni i twórczych umiejętności uczniów,
  • doskonalenie umiejętności odbioru i interpretacji utworów muzycznych,
  • integracja zespołów klasowych- wspólny udział uczniów w twórczej zabawie,
  • pogłębianie umiejętności pracy w grupie.

Po powitaniu wszystkich uczestników zaproszono do wspólnej zabawy przy piosence pt. „Żółta żaba żarła żur”. Uczniowie śpiewając słowa utworu Jacka Skubikowskiego, ruchem ilustrowali jego treść. Kolejnym zadaniem było czytanie, aktywne słuchanie i powtarzanie treści łamańców językowych. Trudne do wypowiedzenia frazy to doskonała metoda ćwiczenia poprawnej wymowy, mięśni jamy ustnej i sprawności językowej. Dzieci utrwalając „lingwołamki” tworzyły z elementów wizerunek gąsienicy. Można ją podziwiać na korytarzu naszej szkoły. Spotkanie wzbogaciła również piosenka pt. „Trudne wyrazy”. Na koniec każdy otrzymał żabie łapki w postaci słodkiej niespodzianki.

Dziękujemy za wspólną zabawę!

mgr Anna Łoniewska, mgr Elżbieta Hruświcka, mgr Agnieszka Lehmann

Napisano w Aktualności

Opcje dostępności