Szkolne Narodowe Czytanie 2023

8 września 2023 roku w naszej szkole odbyło się  Szkolne Narodowe Czytanie, poprzez które włączyliśmy się do XII edycji Narodowego Czytania, które w całej Polsce miało obchodzono 9 września br. Inicjatywie tej patronuje Prezydent RP Andrzej Duda, a jego celem jest przybliżenie największych dzieł literackich polskich pisarzy i poetów. 

W tym roku czytaliśmy „Nad Niemnen” Elizy Orzeszkowej. Powieść ta powstawała w latach 1886–1887, a w formie książki ukazała się w 1888 roku. Ze względu na barwne opisy, wyrazistych bohaterów i odwołania historyczne dzieło porównywano do Mickiewiczowskiego Pana Tadeusza. Żadna inna książka pisarki nie została tak entuzjastycznie przyjęta przez recenzentów. Chwalono m.in. sprawne połączenie dydaktyzmu z walorami artystycznymi i przemyślaną kompozycję całości.

Uczniowie naszej szkoły spotkali się w świetlicy szkolnej. Pani Magda przygotowała krótką prezentację, która wprowadziła nas w ideę narodowego czytania oraz przybliżyła samą powieść. Wybrani uczniowie oraz panie organizatorki przeczytały zebranym fragment pt. „Legenda o Janie i Cecylii”.

Ponadto, na korytarzu szkolnym powstała miniwystawa nawiązująca do tegorocznej akcji Narodowego Czytania oraz twórczości Elizy Orzeszkowej.

Organizatorki: A. Łoniewska, E. Hruświcka, M. Biniak, M, Perz, A. Białek

Napisano w Aktualności

Opcje dostępności