W hołdzie Rodzinie Ulmów i innych Polaków ratujących osoby narodowości żydowskiej

W dniu 10 września 2023 roku w Markowej odbyła się beatyfikacja Rodziny Ulmów, która za pomoc Żydom podczas II wojny światowej zapłaciła najwyższą cenę.  W związku z obchodami towarzyszącymi beatyfikacji Rodziny Ulmów Wielkopolski Kurator Oświaty zwrócił się prośbą do Dyrektorów szkół i placówek oświatowych o przedstawienie planowanych działań, które zostaną podjęte na rzecz upowszechniania wiedzy o Polakach, którzy z narażeniem życia ratowali osoby narodowości żydowskiej podczas II wojny światowej.

Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły bardzo chętnie odpowiedzieli na prośbę Wielkopolskiego Kuratora Oświaty pana Roberta Gawła. We wrześniu 2023 r. w naszej szkole podjęto różne działania, mające na celu przybliżenie uczniom sylwetek Rodziny Ulmów oraz innych Polaków, którzy wykazali się odwagą i miłosierdziem wobec narodu żydowskiego.

Podczas lekcji religii pani Alicja Chmielak z wieloma klasami udała się do kościoła pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Wolsztynie zapoznając uczniów z wystawą poświęconą Rodzinie Ulmów. Uczniowie kl. 4-8 podczas lekcji historii poznali różne postawy Polaków wobec zagłady Żydów. Uczniom zaprezentowano prezentacje i filmy multimedialne oraz materiały edukacyjne zamieszczone na stronach internetowych – https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/nie-ma-wiekszej-milosci-beatyfikacja-rodziny-ulmow-10-09-2023/ oraz https://sprawiedliwi.org.pl/pl/o-sprawiedliwych/kim-sa-sprawiedliwi/postawy-polakow-wobec-zydow-podczas-zaglady.

Na szkolnym korytarzu powstała również gazetka pod hasłem: „Rodzina Ulmów z Markowej – historia wypełniona dobrocią i miłością”. Prace plastyczne wykonał Przemek Lisek z kl. 8a oraz Daniel Milarczyk z kl. 2b pdp przy wsparciu pani Joanny Weiss – Zjawin.

Oprac.: Magdalena Biniak

Napisano w Aktualności

Opcje dostępności