XXIII DZIEŃ PAPIESKI

Dnia 16 października obchodziliśmy w naszej szkole XXIII Dzień Papieski, któremu przyświecało hasło: „Jan Paweł II. Cywilizacja życia”.

Na ten uroczysty dzień przygotowano wystawę poświęconą osobie Jana Pawła II, którą upiększyły prace plastyczne niektórych uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej, jak i uczniów klas ponadpodstawowych. Wyeksponowane zostały także prace plastyczne dzieci i młodzieży wykonane na zajęciach religii.

Ten dzień uświetnił również krótki koncert, podczas którego wybrani uczniowie zaśpiewali bliskie sercu Papieża pieśni: „Barkę” i „Abba Ojcze” oraz pieśń chwalebną „Jesteś Królem”, której młodzież uczyła się podczas katechezy.

Mile miniony dzień był dla wszystkich okazją do przywołania wspomnień o bliskiej nam osobie wielkiego rodaka Jana Pawła II.

Opracowała: mgr Małgorzata Śliwa-Olszewska

Napisano w Aktualności

Opcje dostępności