Zarządzenie Dyrektora Szkoły

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Nr 17/2021 z dnia 14.05.2021 r. w sprawie organizacji zajęć w Zespole Szkół Specjalnych w Wolsztynie w dniach 17.05.-30.05.2021 r.

Działając na podstawie § 3 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zarządzam, iż w dniach od 17 maja 2021 r. do 30 maja 2021 r. Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 oraz Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Wolsztynie będąpracowały w systemie hybrydowym.

W dniach 17-23.05.2021 r.:

 • w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 4:
  • w oddziałach: 2a/3a, 3b, 2au, 3au wszystkie zajęcia będą się odbywać w systemie pracy stacjonarnej,
  • zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka będą się odbywać w systemie pracy stacjonarnej,
  • w oddziałach: 5au, 5bu, 7bu, 8cu, zrwa, zrwc zajęcia dydaktyczne, bądź rewalidacyjno-wychowawcze, rewalidacyjne i z form pomocy psychologiczno – pedagogicznej będą się odbywać w systemie pracy stacjonarnej,
  • w oddziałach: 4a, 5a/6a, 6b wszystkie zajęcia będą się odbywać w systemie pracy stacjonarnej,
  • w oddziałach: 7a, 8a, 6au, 6bu, 7au, 8au, 8bu, zrwb, zrwd, wszystkie zajęcia odbywać będą się w systemie pracy zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
  • indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze oraz nauczanie indywidualne odbywać będą się w systemie pracy zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
 • w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Wolsztynie:
  • w oddziale 1apdp zajęcia dydaktyczne, rewalidacyjne i z form pomocy psychologiczno – pedagogicznej będą się odbywać w systemie pracy stacjonarnej,
  • w oddziałach: 1bpdp, 2apdp, 2bpdp, 2cpdp, 3apdp wszystkie zajęcia odbywać będą się w systemie pracy zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W dniach 24-30.05.2021 r.:

 • w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 4:
  • w oddziałach: 2a/3a, 3b, 2au, 3au wszystkie zajęcia będą się odbywać w systemie pracy stacjonarnej,
  • zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka będą się odbywać w systemie pracy stacjonarnej,
 • w oddziałach: 6au, 6bu, 7au, 8au, 8bu, zrwb, zrwd, zajęcia dydaktyczne, bądź rewalidacyjno-wychowawcze, rewalidacyjne i z form pomocy psychologiczno – pedagogicznej będą się odbywać w systemie pracy stacjonarnej,
 • w oddziałach: 7a, 8a wszystkie zajęcia będą się odbywać w systemie pracy stacjonarnej,
 • w oddziałach: 4a, 5a/6a, 6b, 5au, 5bu, 7bu, 8cu, zrwa, zrwc wszystkie zajęcia odbywać będą się w systemie pracy zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
 • indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze oraz nauczanie indywidualne odbywać będą się w systemie pracy zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
 • w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Wolsztynie:
 • w oddziałach: 1bpdp, 2apdp, 2bpdp, 2cpdp, 3apdp zajęcia dydaktyczne, rewalidacyjne i z form pomocy psychologiczno – pedagogicznej będą się odbywać w systemie pracy stacjonarnej,
 • w oddziale 1apdp wszystkie zajęcia odbywać będą się w systemie pracy zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 maja 2021 r.

Beata Walczak

wicedyrektor ZSS w Wolsztynie

Napisano w Aktualności

Opcje dostępności