Zarządzenie Dyrektora Szkoły

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Nr 11/2021 z dnia 29.03.2021 r. w sprawie organizacji zajęć w Zespole Szkół Specjalnych w Wolsztynie w dniach 29.03.-11.04.2021 r.

Działając na podstawie § 2 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2021, poz 561) zarządzam, iż w dniach od 29 marca 2021 r. do 11 kwietnia 2021 r. Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 oraz Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Wolsztynie będą pracowały w systemie pracy zdalnej z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Hanna Ewa Strugała-Rozynek

Dyrektor ZSS w Wolsztynie

Napisano w Aktualności

Opcje dostępności