Akcja „MIESIĄC KOLEŻEŃSTWA”

Styczeń to miesiąc, w którym Szkolne Koło Wolontariatu z opiekunkami: Anią Białek i Magdą Biniak przeprowadziło akcję pod hasłem „MIESIĄC KOLEŻEŃSTWA”. W ramach tej akcji wolontariusze zwrócili się do kolegów i koleżanek z wszystkich klas, aby wspólnie
z wychowawcami dokończyli zdanie: „Koleżeństwo polega na…” – zapisali je na kartce A4 i ewentualnie ozdobili ilustracją, naklejką, symbolem itp.

Dzięki pięknym pracom klas: 2/3, 4, 7, 8, 1au, 5cu, 8cu, 8au oraz 1cpdp, a także wychowawcom, paniom: Ani Łoniewskiej, Eli Hruświckiej, Ani Białek, Izie Goduli, Małgosi Banaczyk, Alicji Matysik, Paulinie Szmyt, Joasi Weiss-Zjawin oraz panu Przemkowi Kryś powstała piękna i wartościowa w treści o koleżeństwie gazetka ścienna. Wśród Waszych odpowiedzi pojawiały się: „Koleżeństwo polega na wsparciu”. „Koleżeństwo to razem”. „Koleżeństwo polega na współpracy, pomaganiu sobie, szanowaniu siebie”. „Koleżeństwo polega na wzajemnej pomocy i życzliwych rozmowach”. „Koleżeństwo polega na pomaganiu jak tylko się da”. „Koleżeństwo polega na wspólnej i zgodnej zabawie”. Przygotowanie prac sprzyjało klasowym rozmowom nt. sytuacji szkolnych, w których koledzy okazują sobie życzliwość oraz wzajemną pomoc.

Serdecznie dziękujemy wszystkim klasom i wychowawcom, którzy zaangażowali się w akcję. Życzmy sobie i starajmy się być prawdziwymi kolegami i koleżankami nie tylko w styczniu, ale przez cały rok szkolny!

Oprac.: M. Biniak, A. Białek 

Opcje dostępności