Realizacja projektu „BohaterON w Twojej Szkole 2022”

W październiku 2022 r. uczniowie kl. 1-8 szkoły podstawowej w ramach edukacji wczesnoszkolnej oraz historii realizowali projekt historyczny BohaterON w Twojej Szkole 2022, będący częścią VII edycji ogólnopolskiej kampanii BohaterON – włącz historię!Misją projektu jest tworzenie i przekazywanie wiedzy historycznej – szczególnie tej dotyczącej Powstania Warszawskiego – w atrakcyjnej dla młodych ludzi formie oraz nowoczesna edukacja patriotyczna.

Wszyscy uczniowie skorzystali z materiałów edukacyjnych zamieszczonych na stronie https://bohateronwtwojejszkole.pl/materialy. Młodsi oglądali przedstawienie „Niebajka o Powstaniu Warszawskim” oparte na relacji dziadek – wnuczka, które w prosty sposób wyjaśniło dzieciom, czym jest bohaterstwo, czyn patriotyczny i co zrobić, by móc się nazwać patriotą. Dzięki przedstawieniu uczniowie dowiedzieli się, co dla Powstańców Warszawskich znaczy pamięć o historii oraz jak ważna jest dla nich korespondencja z dzisiejszymi, młodymi patriotami. Starsi uczniowie skorzystali ze słuchowiska „Mały roznosiciel nadziei”, które wprowadziło ich w powstańczy klimat, odpowiedziało na pytanie, jaką rolę w powstaniu pełnił tytułowy „roznosiciel nadziei”. Dzięki słuchowisku uczniowie zrozumieli, czym w Powstaniu Warszawskim kierowała się młodzież i w jakich warunkach musiała się odnaleźć, by przetrwać trudny czas walki z okupantem.

Po zapoznaniu się z materiałami edukacyjnymi uczniowie przy wsparciu nauczycieli historii oraz edukacji wczesnoszkolnej wykonali w różnej formie wirtualne „Kartki dla Powstańców”, w których wyrazili swoje podziękowania i uznanie dla Powstańców Warszawskich. Prace naszych uczniów zostały zamieszczone ma portalu www.dumnizpowstańców.pl.

Efekty realizacji projektu można zobaczyć również w multimedialnej prezentacji klikając w link – projekt BohaterON w Twojej Szkole.mp4

Bardzo dziękuję wszystkim uczniom kl. 1-8 szkoły podstawowej i nauczycielom: Annie Łoniewskiej, Elżbiecie Hruświckiej, Mirosławie Marii Perz oraz Tomaszowi Peciakowi za zaangażowanie w powstanie prezentacji.

Oprac.: Magdalena Biniak – koordynator projektu

Opcje dostępności