Miesięczne archiwa: październik 2020

„Z książką Ci do twarzy” – rozstrzygnięcie konkursu

W ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych w naszej szkole przeprowadzony został konkurs fotograficzny „Z książką Ci do twarzy”. Celem  konkursu było: promowanie książek w środowisku szkolnym, nauka wykorzystywania narzędzi TIK, pobudzenie wyobraźni uczniów oraz ich aktywizowanie  poprzez udział w konkursach.

Napisano w Aktualności

KOMUNIKAT DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W WOLSZTYNIE

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020, poz.1870)  w dniach od

Napisano w Aktualności

KOMUNIKAT DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W WOLSZTYNIE

Informuję, iż do dnia 16.10.2020 r. zostały zawieszone zajęcia stacjonarne i podejmujemy pracę w systemie zdalnym w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 4 w Wolsztynie i w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Wolsztynie. W okresie tym uczniowie uczą się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia

Napisano w Aktualności

KOMUNIKAT DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W WOLSZTYNIE

W związku z § 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych obostrzeń, nakazów i zakazów (Dz. U. z 2020, poz. 1687), a co za tym idzie zakwalifikowaniem Powiatu Wolsztyńskiego z dniem 03.10.2020 r.

Napisano w Aktualności

Opcje dostępności