KOMUNIKAT DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W WOLSZTYNIE

W związku z § 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych obostrzeń, nakazów i zakazów (Dz. U. z 2020, poz. 1687), a co za tym idzie zakwalifikowaniem Powiatu Wolsztyńskiego z dniem 03.10.2020 r. do tzw. strefy żółtej w Zespole Szkół Specjalnych w Wolsztynie wprowadza się:

  1. Obowiązek zachowania dystansu między uczniami w przestrzeniach wspólnych szkoły lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa (korytarze, szatnia).
  2. Obowiązek zachowania dystansu między pracownikami szkoły w przestrzeniach wspólnych szkoły lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa (pokój nauczycielski, korytarz).
  3. Obowiązek mierzenia termometrem bezdotykowym temperatury ciała pracownikom przy wejściu do szkoły, a w przypadku gdy jest ona równa albo przekracza 38°C zakaz podjęcia pracy i konieczność skorzystania z teteporady medycznej.
  4. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia lub pracownika dokonuje się pomiaru temperatury ciała:
  • jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – powiadamia się rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły i przypomina się o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej,
  • jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy 37,2°C – 37,9 °C – powiadamia się rodziców ucznia i ustala ewentualną konieczność sposobu odebrania dziecka ze szkoły.
  1. Zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych.
  2. Konieczność prowadzenia zajęć wychowania fizycznego na powietrzu, tj. w otwartej przestrzeni terenu szkoły.

Ponadto:

  1. w przypadku uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby rodzice mają możliwość pozostawienia ucznia w domu (zgodnie ze wskazaniem lekarskim/ po konsultacji medycznej). Na ten czas zapewnia się kontakt ze szkołą,
  2. w przypadku uczniów z orzeczeniem o potrzebie nauczania indywidualnego – nauczyciel prowadzący nauczanie indywidualne, może prowadzić zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Wolsztyn, dnia 02.10.2020 r.

Hanna Ewa Strugała-Rozynek

Dyrektor ZSS w Wolsztynie

Napisano w Aktualności

Opcje dostępności