Dzień Bezpiecznego Internetu

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) zainicjowany został w 2004 roku przez Komisję Europejską. Jego celem jest propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, a także zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa dzieci w Internecie oraz nagłośnienie tematyki dotyczącej bezpieczeństwa online. W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu organizowany jest przez Fundację Dzieci Niczyje oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową. Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange.

W 2017 roku DBI obchodzony był 7 lutego. Wszystkie działania podejmowane w ramach DBI były realizowane pod hasłem:
„Razem zmieniamy internet na lepsze”.

Partnerem DBI w tym roku był Facebook. Honorowy patronat objęła Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska, Minister Cyfryzacji Annę Streżyńską, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina, Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka oraz Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej Marcina Cichego.
W ramach obchodów DBI uczniowie Szkoły Podstawowej klas 4 – 6 wzięli udział w konkursie organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 29 w Częstochowie. Zadaniem uczniów było wykonanie plakatu w programie graficznym, na komputerze promując hasło: ,,LEPSZY INTERNET STWÓRZMY GO RAZEM” . Uczniowie wykonali wiele pięknych prac jednak na konkurs mogły być wysłane jedynie cztery prace. Były to prace:

Weroniki Fornalskiej uczennicy klasy 4

1 Weronika Fornalska

Longiny Piaseckiej uczennicy klasy 4

2 Longina Piasecka

oraz Mateusza Minge z klasy 5

4 Mateusz Minge

 i Jakuba Konieczka z klasy 6.

3 Jakub Konieczek

Za udział w konkursie otrzymaliśmy dyplom:

5 Dyplom

W naszej szkole Dzień Bezpiecznego Internetu został przeprowadzony w dniu 27 lutego na zajęciach komputerowych  w klasach 4, 5, 6 Szkoły Podstawowej oraz zajęciach informatyki w Gimnazjum.

Uczniowie rozwiązywali zadania związane z bezpieczeństwem w Internecie, brali udział w pogadankach, oglądali filmy, a także wykonywali plakaty. Prezentujemy uczniów w czasie pracy i efekt ich pracy.

Klasa 4 Szkoły Podstawowej

Klasa 5 Szkoły Podstawowej

Klasa 6 Szkoły Podstawowej

Klasa 1 Gimnazjum

Klasa 2 Gimnazjum

Klasa 3Gimnazjum

 

Napisano w Aktualności

Opcje dostępności