Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Alfabet logopedyczny” (styczeń)

W styczniu uczniowie w ramach Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Alfabet logopedyczny” realizowali następujące zadania:

  • O – Opowiadanie logopedyczne. Słuchanie opowiadania i wykonanie zawartych w nim ćwiczeń.
  • P – Pokaż jak… Losowanie kartek z czynnością i prezentowanie jej.
  • R – Różnicowanie. Wskazywanie jednego obrazka z pary, którego nazwę wymienił prowadzący.

Razem z konikiem Lolkiem przywitaliśmy pierwsze dni nowego roku. Lolek zaprosił uczniów do zabaw podczas zimowych chłodów. Jedną z nich był kulig. Utrwalana okrąglutka literka „O” zachęciła dzieci do zrobienia papierowych kul, które były potrzebne do zabawy w rzucanie śnieżkami i lepienia bałwana. Uczniowie ruchem ilustrowali piosenki o tematyce zimowej, usprawniali słuch fonemowy. Dzieci uważnie słuchały opowiadania logopedycznego pt. „Przygoda Konika Lolka” podczas, którego ćwiczyły narządy mowy. Na zajęciach podopieczni z klas I-III odpowiadali na pytania kluczowe:

  • „Czy widać pory roku?”,
  • „Czy zauważyli zmiany zachodzące w przyrodzie?”,
  • „Co obserwują zimą?”,
  • „Czym mierzymy temperaturę?”,
  • „Jak należy ubierać się zimą?”,
  • „Jakie znają zabawy zimowe?”,
  • „Czy wszystkie zabawy są bezpieczne?”.

Omawiając tematy dotyczące emocji i karnawału uczniowie poznawali i utrwalali literkę „P” – czyli pokaż jak. Dzięki tym ćwiczeniom uczyli się naśladownictwa, usprawniali narządy artykulacyjne i funkcje oddechowe, a także wykazywali dużą aktywność w zabawie wyrażając swoje odczucia w sposób werbalny i niewerbalny. Dzieci odtwarzały scenki sytuacyjne, stosowały naprzemienność w komunikacji ze wskazywaniem osób.

Blok tematyczny „Świat kultury” zaprosił nas do różnicowania. Ćwiczenia miały na celu kształtowanie słuchu fonematycznego. Dzieci wskazywały odpowiedni obrazek lub fotografię, którego nazwę wypowiadał terapeuta. Różnicowano nazwy podobnie brzmiące, a także słowa zawierające głoski szeregów szumiących, syczących i ciszących. Podczas ćwiczeń uczniowie rozwijali umiejętność czytania z wykorzystaniem klocków LOGO. Dzieci układały wyrazy, wybrzmiewały głoski, dzieliły wyrazy na sylaby, rejestrowały ich kolejność, zauważały różnice między wyrazami.

Opracowała: mgr Agnieszka Lehmann

Napisano w Aktualności

Opcje dostępności