PLEBISCYT WSPANIAŁYCH

Już po raz kolejny w naszej szkole zorganizowano „Plebiscyt Wspaniałych”. Tytuł Wspaniałego przysługuje tym uczniom, którzy systematycznie uczęszczają na zajęcia lekcyjne, osiągają wysokie wyniki w nauce, biorą udział w różnorodnych konkursach, festiwalach, zawodach sportowych – szkolnych i pozaszkolnych, systematycznie korzystają z biblioteki szkolnej, są aktywni społecznie, biorą udział w akcjach charytatywnych, imprezach i uroczystościach szkolnych, dbają o zdrowie swoje i innych  oraz prezentują wysoką kulturę osobistą, a ich zachowanie nie budzi zastrzeżeń. I choć nie ma w szkole aniołów, to po przeanalizowaniu Kart zgłoszeń komisja plebiscytowa zadecydowała, że Tytuł „Wspaniałego wśród Wspaniałych” przysługuje Dawidowi Wittchenowi, uczniowi klasy 2 gimnazjum.

Dawid systematycznie uczęszcza do szkoły, w pierwszym półroczu opuścił tylko 1 tydzień z powodu choroby. Ma wysoką średnią ocen 5,07 i dobre zachowanie. Zdobył 3 miejsce w konkursie „Kodeks ucznia nie jest mi obcy” oraz 2 miejsce w Szkolnym Konkursie Literackim „List do przyjaciela”. Reprezentował szkołę podczas Mistrzostw Szkół Specjalnych w Unihokeja Poznań 2017, gdzie razem z drużyną zajął 4 miejsce. Brał aktywny udział w uroczystościach: Pasowanie na ucznia, Akademia z okazji Święta Niepodległości. Wcielił się w rolę Archanioła podczas przedstawienia jasełkowego w szkole i na XIX Spotkaniach Grup Kolędniczych. Pełni funkcję skarbnika Rady Samorządu Szkolnego. Jest aktywnym wolontariuszem z klasą w ramach SKW. W tym roku szkolnym objął stanowisko redaktora naczelnego „Szkolnej Papugi”, zajmuje się także kolportażem gazetki. Jest lubiany przez rówieśników.

Za swoje również znakomite dokonania i postawę godną naśladowania tytuł „Wspaniałej” otrzymują: Wiktoria Ceglarek, Monika Foterek, Dżesika Hantsch, Oliwia Piotrowska, Milena Wita, Kamila Woźna i Martyna Wruck. Tytuł „Wspaniałego” otrzymują: Hubert Bajon, Przemysław Lisek, Paweł Paciorkowski, Bartosz Piela, Damian Rozynek i Sebastian Rozynek.

Wszyscy Wspaniali w dniu 6 lutego 2017 r. z rąk pani Wicedyrektor Danuty Birk i pani Anny Białek, organizatorki Plebiscytu otrzymali dyplomy oraz drobne nagrody rzeczowe.

Wszystkim wyróżnionym gratulujemy!

Oprac.: p. A. Białek

Napisano w Aktualności

Opcje dostępności