PLEBISCYT WSPANIAŁYCH

W styczniu po raz kolejny zorganizowano „Plebiscyt Wspaniałych”. Tytuł Wspaniałego przysługuje tym uczniom, którzy systematycznie uczęszczają na zajęcia lekcyjne, osiągają wysokie wyniki w nauce, biorą udział w różnorodnych konkursach, festiwalach, zawodach sportowych – szkolnych i pozaszkolnych, systematycznie korzystają z biblioteki szkolnej, są aktywni społecznie, biorą udział w akcjach charytatywnych, imprezach i uroczystościach szkolnych, dbają o zdrowie swoje i innych oraz prezentują wysoką kulturę osobistą, a ich zachowanie nie budzi zastrzeżeń. Można by rzec, że tytuł ten przysługuje uczniowi idealnemu, ale jak dobrze wiemy trudno jest być świetnym we wszystkich dziedzinach.

Komisja Plebiscytu stanęła przed trudnym zadaniem i po   przeanalizowaniu Kart zgłoszeń zadecydowała, że Tytuł „Wspaniałej wśród Wspaniałych” przysługuje Oliwii Piotrowskiej, uczennicy klasy 6.

Oliwia systematycznie uczęszcza do szkoły, w pierwszym półroczu opuścił tylko 2 dni nauki szkolnej. Ma wysoką średnią ocen 4,82 i wzorowe zachowanie. Brała udział w Szkolnym Konkursie Recytatorskim „Hej kolęda, kolęda” i konkursie „Mikołajkowa pocztówka”. Reprezentowała szkołę w Konkursie „Dla niepodległej” oraz Konkursie „Anioł na…”, gdzie otrzymała wyróżnienie. Brała czynny udział w apelach z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 100-lecia Odzyskania Niepodległości oraz 100-lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Aktywnie działa w Szkolnym Kole Wolontariackim. Chętnie wypożycza książki i to nie tylko lektury szkolne. Jest lubiana przez rówieśników, zaangażowana i pomocna.

Za swoje również znakomite dokonania i postawę godną naśladowania tytuł „Wspaniałej” otrzymały: Alicja Floryszczak, Zuzanna Chruścicka i Hanna Jagoda Radny. Tytuł „Wspaniałego” otrzymali: Kewin Ratajczak, Hubert Kopydłowski, Kamil Bąkowski i Bartosz Piela.

Wszyscy Wspaniali w dniu 6 lutego 2019 r. z rąk pani Wicedyrektor Danuty Birk i pani Anny Białek, współorganizatorki Plebiscytu otrzymali dyplomy oraz drobne nagrody rzeczowe.

Oprac.: p. A. Białek

Napisano w Aktualności

Opcje dostępności