Podsumowanie konkursu historycznego „Polska w symbolach”

Na przełomie kwietnia i maja br. szkolnego w naszej szkole odbył się konkurs historyczny „Polska w symbolach”. Był on skierowany do uczniów szkoły podstawowej. Konkurs miał na celu m.in.:

  • Upowszechnienie i popularyzację wśród dzieci i młodzieży szkolnej znajomości historii Polski ze szczególnym uwzględnieniem polskich symboli narodowych;
  • Kształtowanie postawy patriotyzmu i poczucia jedności narodowej;
  • Rozwijanie inwencji twórczej wśród uczniów.

Zadaniem uczniów było indywidualnie wykonać wybrany symbol narodowy Polski. Konkurs został rozstrzygnięty w trzech kategoriach wiekowych:

  1. Uczniowie kl. 1-3 szkoły podstawowej wykonali dowolną techniką na kartce A4 lub A3 plakat lub pracę przestrzenną/makietę.
  2. Uczniowie kl. 4-8 szkoły podstawowej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim wykonali na kartce A4 lub A3 plakat nawiązujący do historii powstania jednego z symboli narodowych Polski (symbol narodowy + krótki opis).
  3. Uczniowie kl. 4-8 szkoły podstawowej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym wykonali z materiałów przestrzennych (np. klocków, patyczków, pudełek itp.) wybrany symbol narodowy.

Komisja konkursowa w składzie pań: Anny Białek i Marty Stebelskiej oraz organizatora konkursu pani Magdy Biniak oceniła zgodność wykonanego zadania z regulaminem konkursu, pomysłowość i oryginalność wykonanych prac oraz estetykę i samodzielność.

Zwycięzcami zostali:

  • wśród uczniów kl. 1-3 szkoły podstawowej:

Katarzyna Chruszcz – I miejsce

Alan Krakowski – II miejsce

Piotr Kałka – III miejsce

Magdalena Adamczak – wyróżnienie

  • wśród uczniów kl. 4-8 szkoły podstawowej:

Kinga Szukalska – I miejsce

Antonina Krawczyk – II miejsce

Alicja Floryszczak – III miejsce

Przemysław Lisek – wyróżnienie

  • wśród uczniów kl. 4-8 szkoły podstawowej:

Piotr Kulus – I miejsce

Kamil Bąkowski – II miejsce

Stanisław Włodarczyk – III miejsce

Gratuluję zwycięzcom i dziękuję wszystkim uczniom za udział w konkursie. Dzięki Waszemu zaangażowaniu na korytarzu szkolnym powstała piękna patriotyczna wystawa, która uświadamia nam jak ważne dla każdego Polaka są symbole narodowe.

Oprac.: Magdalena Biniak

Napisano w Aktualności

Opcje dostępności