Podsumowanie Szkolnego konkursu czytelniczego „Moje lektury”

W dniach 8-12 maja 2023 r. w klasach 4-8 szkoły podstawowej odbył się Szkolny konkurs czytelniczy pod hasłem „Moje lektury”. Celem konkursu było m.in.:

  1. Kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem lektur obowiązkowych zawartych w podstawie programowej dla klas 4-8 szkoły podstawowej.
  2. Zachęcenie uczniów do poznawania lektur szkolnych – promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Uczniowie podczas lekcji języka polskiego wypełniali test opracowany przez polonistki dla każdej klasy. Arkusz testu zawierał fragmenty lektur oraz pytania do treści.

Komisję konkursową stanowiły organizatorki konkursu – panie Magdalena Biniak oraz Mirosława Perz, które wyłoniły zwycięzców – NAJLEPSZYCH CZYTELNIKÓW W KLASIE:

4a – Kacper Brojakowski

5a – Alicja Floryszczak

5b – Oskar Janusz

6a – Agnieszka Pochanke i Antonina Krawczyk

7a – Waldemar Skurczak

7b – Jakub Stachowiak

8a – Kacper Weiss

Zwycięzcy otrzymali wysokie oceny cząstkowe z języka polskiego, dyplomy oraz upominki, których zakup dofinansowała Szkolna Rada Rodziców.

Gratulujemy zwycięzcom!

Zachęcamy wszystkich do częstego odwiedzania biblioteki szkolnej i wypożyczania książek.

Oprac.: Magdalena Biniak

Napisano w Aktualności

Opcje dostępności