Podsumowanie Szkolnego konkursu literackiego „Moje marzenia, moje plany.”

W listopadzie 2022 r. uczniowie klas 4-8 szkoły podstawowej wzięli udział w Szkolnym konkursie literackim „Moje marzenia, moje plany.”

Ogólnym i nadrzędnym celem konkursu było doskonalenie umiejętności tworzenia dłuższych wypowiedzi pisemnych przez uczniów – opowiadania (kl. 4-6) i rozprawki (kl. 7-8). Podczas lekcji języka polskiego uczniowie w danych klasach omówili formę opowiadania oraz rozprawki. Głośno czytali wyżej wymienione formy wypowiedzi pisemnej, a następnie samodzielnie redagowali dane wygracowanie.

Komisja konkursowa w składzie: p. Magda Biniak, p. Mirka Perz oraz p. Ania Białek przeczytała wypracowania i ogłasza zwycięzców:

W kategorii klas 4-6 (opowiadanie):

  • I miejsce – Szymon Przybyła, kl. 5a
  • II miejsce – Marta Anna Frankowska, kl. 6a
  • III miejsce – Alicja Floryszczak, kl. 5a

W kategorii klas 7-8 (rozprawka):

  • I miejsce – Adrian Żygalski, kl. 7a
  • II miejsce – Łukasz Birk, kl. 8a
  • III miejsce – Mikołaj Kóska, kl. 8a

Nagrodzeni otrzymają wkrótce dyplomy oraz drobne nagrody.

Dziękujemy wszystkim uczniom za udział w konkursie, a Szkolnej Radzie Rodziców za dofinansowanie nagród.

Organizatorki.: M. Biniak, M. Perz

Napisano w Aktualności

Opcje dostępności