„Ruch to zdrowie”

W dniu 26 kwietnia uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy i Gimnazjum Specjalnego- uczestniczyli w przygotowanej przez  Panią Justynę Pernak, Agnieszkę Kubacką i Agnieszkę Haglauer imprezie edukacyjnej „Zdrowym być”. Tym razem spotkanie odbywało się pod hasłem „Ruch to zdrowie”. Głównym celem  spotkania było kształtowanie właściwych nawyków prozdrowotnych u uczniów.

„Gimnastykuj się codziennie bo to zdrowo i przyjemnie”

Zgodnie z tematem zaplanowano gry i zabawy na świeżym powietrzu. Jak to jednak w kwietniu bywa pogoda w tym dniu przeplatała trochę zimy i trochę lata. Z tego powodu  pierwszą część imprezy  odbyła się w szkole. Uczestnicy zostali podzieleni na cztery grupy. Na początek każda z grup miała za zadanie wyjaśnić wylosowane przez siebie przysłowie związane ze zdrowiem. Uczniowie wykonali to zadanie bardzo dobrze, ukazując swoją wiedzę na ten temat.

„Kto zdrowia nie szanuje, ten na starość żałuje”

Następnie każda z grup wykonała, przygotowane przez Panią Agnieszkę Haglauer,  ćwiczenie gimnastyczne a nauczyciele oceniali poprawność wykonanych zadań. Ta część imprezy wywołała wiele uśmiechów i pozytywnej energii.
Na drugiej godzinie zachęceni właśnie wychodzącym za chmur słoneczkiem wyszliśmy do parku. W drodze zaskoczył nas „Doktor Zdrówko”, który akurat przejeżdżał tamtędy na rowerze. Wspólnie, w myśl hasła przewodniego, wykonaliśmy różne ćwiczenia i bawiliśmy się przy muzyce wyczarowanej przez „Doktora”.

„Strzeż się tycia, wybierz zdrowy tryb życia”

Cała impreza pomimo nie sprzyjającej aury przebiegała w luźnej i zabawnej formie, a jej  cel -rozwijanie aktywnego i twórczego podejścia do poruszanego problemu, został osiągnięty.

Opr. mgr J. Pernak

Napisano w Aktualności

Opcje dostępności