Szkolny konkurs „Krzyżówka z hasłem KOLEŻEŃSTWO” – podsumowanie

W kwietniu 2022 r. uczniowie kl. 4-8 szkoły podstawowej, w ramach realizacji Programu edukacyjno-profilaktycznego „Między nami – kolegami”, wzięli udział w Szkolnym konkursie „Krzyżówka z hasłem KOLEŻEŃSTWO”. Zadaniem uczniów było opracowanie wspólnej „klasowej” krzyżówki z głównym hasłem KOLEŻEŃSTWO. Wszystkie wyrazy tworzące krzyżówkę musiały nawiązywać do tematu koleżeństwa, prawidłowych relacji między kolegami i koleżankami oraz wartości związanych z posiadaniem kolegów. Krzyżówkę można było wzbogacić
o ilustracje, gesty, buźki itp. związane z tematem konkursu. W zadaniu konkursowym uczniów wsparli wychowawcy, którzy czuwali nad współpracą w grupie swoich wychowanków. Opracowanie krzyżówki sprzyjało również integracji klasowej uczniów oraz przeprowadzeniu pogadanki czy „burzy mózgów” nt. cech dobrego kolegi/koleżanki i istoty koleżeństwa.

Komisja konkursowa w składzie pań psycholog – Adrianny Karpczak oraz Julii Woźnej oceniła pomysłowość, oryginalność i przede wszystkim wartość treściową krzyżówek, przyznając następujące miejsca, a także wyróżnienia:

  • I MIEJSCE – kl. 4b
  • II MIEJSCE – kl. 5a
  • III MIEJSCE – kl. 6a oraz kl. 7a
  • WYRÓŻNIENIA – kl. 4a, 7b oraz 8a.

Nagrodą dla klas biorących udział w konkursie są dyplomy oraz drobne upominki.

Dziękuję wszystkim uczniom oraz wychowawcom kl. 4-8 SP
za wsparcie podczas opracowania krzyżówek pełnych KOLEŻEŃSTWA.
Oby tylko takie relacje panowały między uczniami naszej szkoły 😉

Organizator konkursu – p. Magda Biniak

Napisano w Aktualności