„Za co podziwiam tego bohatera lektury?” – podsumowanie szkolnego konkursu czytelniczego

W dniach 8-13 maja 2022 r. w klasach 4-8 szkoły podstawowej odbył się Szkolny konkurs czytelniczy pod hasłem „Za co podziwiam tego bohatera lektury?”. Celem konkursu było:

  1. Kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem lektur obowiązkowych zawartych w podstawie programowej dla klas 4-8 szkoły podstawowej.
  2. Doskonalenie umiejętności formułowania odpowiedzi na pytanie konkursowe – opis/ charakterystyka bohatera lektury, którego uczestnik konkursu podziwia; wykazanie się umiejętnością argumentowania.
  3. Stworzenie okazji do zaprezentowania przez uczniów wiedzy o bohaterach lektur obowiązkowych.
  4. Wyrabianie szacunku dla czytelnictwa i dzieł znanych twórców.
  5. Zachęcenie uczniów do poznawania lektur szkolnych – promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Organizatorzy otrzymali od uczniów 20 prac konkursowych. Wśród podziwianych przez nich bohaterów literackich znaleźli się m.in.: Harry Potter (J. K. Rowling „Harry Potter i kamień filozoficzny”), Mary i Colin (F. H. Burnett „Tajemniczy ogród”), Rudy (A. Kamiński „Kamienie na szaniec”), Ania Shirley (L. M. Montgomery „Ania z Zielonego Wzgórza”), Emilia Plater
(A. Mickiewicz „Śmierć pułkownika”), Scrooge (Ch. Dickens „Opowieść wigilijna”).

Komisja konkursowa w składzie: Anna Białek, Magdalena Biniak oraz Mirosława Perz wyłoniła zwycięzców:

I miejsce – Tobiasz Nowak, kl. 7b

II miejsce – Tomasz Kawalka, kl. 4a

III miejsce – Agnieszka Pochanke, kl. 5a

Wyróżnienie – Oskar Janusz, kl. 4b

Zwycięzcy, oprócz oceny cząstkowej celującej (6) z języka polskiego, wkrótce otrzymają dyplomy i drobne upominki.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu!

Zachęcamy wszystkich do częstego odwiedzania biblioteki szkolnej i czytania nie tylko lektur, ale również innych książek dla dzieci i młodzieży.

Oprac.: M. Biniak

Napisano w Aktualności

Opcje dostępności