Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Nasza szkoła aktywnie włączyła się w obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Z tej okazji uczniowie kl. 5-8 szkoły podstawowej przy wsparciu nauczyciela historii, p. M. Biniak oraz bibliotekarki, p. A. Białek przygotowali wystawę poświęconą bohaterom podziemia antykomunistycznego. Uczniowie w różnych źródłach informacji (książki, Internet, prasa) wyszukiwali informacje nt. polskich bohaterów, którzy walczyli o wolną Polskę w czasie i po II wojnie światowej. Stworzyli makietę z niektórymi sylwetkami tzw. Żołnierzy Wyklętych. Część uczniów wyszukała informacje nt. historii żołnierzy, ilości organizacji narodowowyzwoleńczych, miejsc, gdzie walczyli. Chętni własnoręcznie przygotowali krótkie biografie żołnierzy. Dodatkowo uczniowie kl. 7 i kl. 8 szkoły podstawowej w ramach historii oglądali filmy edukacyjne, wysłuchali informacji przygotowanych przez nauczyciela oraz odczytywali listy i notatki, które przetrwały jako świadectwo myśli żołnierzy o niepodległej Polsce, ale również ciepłych wspomnień bliskich im osób.

Włączenie się w akcje MEN to dowód na to, że pamiętamy o bohaterach, którzy walczyli o wolną Polskę.

                                                      Oprac.: M. Biniak

Napisano w Aktualności

Opcje dostępności