Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Alfabet logopedyczny” (kwiecień)

W kwietniu wykonano dwa ostanie zadania projektu:

  • B – Biedronka. Przenoszenie kółek-kropek za pomocą powietrza wdychanego/wciąganego przez słomkę.
  • Ł– Łódki – Wykonanie łódek i wprawianie ich w ruch za pomocą wydychanego powietrza.

Powyższe zadnia miały na celu usprawnianie funkcji oddechowych uczniów.

Dziękuję uczestnikom i współorganizatorom za udział w projekcie, a także za wykonanie wszystkich proponowanych ćwiczeń. Zadania od A do Z urozmaiciły zajęcia korygujące wady mowy uczniom w klasach I-III, a także zajęcia z neurologopedą w zespole wczesnego wspomagania rozwoju w roku szkolnym 2023/2024.

Opracowała: mgr Agnieszka Lehmann

Napisano w Aktualności

Opcje dostępności