Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Gramy Zmysłami” (marzec)

W miesiącu lutym zrealizowaliśmy piąte zadanie projektowe – kodowanie.

W ramach zajęć korygujących wady mowy podopieczni z klas I-III wykonywali zadania realizując następujące bloki tematyczne:

  • Savoir-vivre (uzupełnianki wyrazowe do wierszy pt. „Zwroty grzecznościowe”, „Trzy magiczne słowa”, w ramach Europejskiego Dnia Logopedy uczniowie wykonali plakaty grupowe- utrwalając ważne słowa w codziennych sytuacjach).
  • W świecie mediów (zakodowane wyrazy, układanki literowe z klocków LOGO).
  • Przedwiośnie (sudoku obrazkowe i artykulacyjne, ukryte wyrazy i obrazki- nazwy kwiatów, ptaków).
  • Wiosna, ach to Ty (zagadki zapachowe i słuchowe w odpowiednich kolejnościach).
  • Przygotowania do Wielkanocy (Co jest w koszyczku wielkanocnym?- ilustrowanie piosenki i wierszyka ruchem, ćwiczenia naśladownictwa werbalnego i ruchowego Kolorowe pisanki- jaką słyszysz głoskę?, Jaką minę ma zajączek?- ćwiczenia mimiki).

Podczas zajęć integracji sensorycznej dzieci wykonywały zadania z kodowaniem wykorzystując, huśtawkę, hamak, tor przeszkód. Ich zadaniem było odwzorowanie danej ilustracji na płaskiej płaszczyźnie, z zachowaniem zgodności danych elementów. Dzieci poradziły obie z zadaniami bardzo dobrze.

W trakcie zajęć z tyflopedagogiki uczniowie wykonywali zadania w zakresie odwzorowywania układu obrazków, liter i cyfr, dobierali „taki sam” przedmiot. Odszyfrowywali obrazki wiosenne, obrazki tematyczne utrwalając kolory oraz orientację przestrzenną w zakresie położenia wyznaczonego konturu. Podczas zadań w zakresie spostrzegania pamięci wzrokowej układali zapamiętane wzory i ciągi obrazkowe, schematy i prace przestrzenne z kolorowych kubeczków. Doskonalili kolorowanie obrazków wg podanego kodu, poprzez kolorowanie odpowiedniej liczby kratek wyznaczonym kolorem. Zabawy z kodowania uczyły poznawania prezentowanej tematyki oraz koncentracji wzroku na bodźcu jak również logicznego myślenia i obserwacji.

Oprac.: Joanna Patrycja Kaźmierczak

Napisano w Aktualności

Opcje dostępności