Podsumowanie Szkolnego konkursu literackiego „Mój ulubiony bohater”

W listopadzie 2023 r. uczniowie klas 4-8 szkoły podstawowej wzięli udział w Szkolnym konkursie literackim „Mój ulubiony bohater”.

Głównymcelem konkursu było doskonalenie umiejętności tworzenia dłuższej formy wypowiedzi pisemnej przez uczniów – opowiadania, ale również umiejętność wykazania się wiedzą na temat wybranego bohatera literackiego.Podczas lekcji języka polskiego uczniowie w danych klasach przypomnieli sobie zasady pisania opowiadanie. Następnie zostali zaproszeni do udziału w szkolnym konkursie, redagując wypracowanie, które tematyką miało nawiązywać do ulubionego bohatera literackiego.

Komisja konkursowa w składzie: p. Magda Biniak, p. Mirka Perz oraz p. Ania Białek
przeczytała opowiadania i ogłasza zwycięzców:

  • I miejsce Kamil Adam Kubaś, kl. 7a (opowiedział o Stasiu Tarkowskim – głównym bohaterze lektury „W pustyni i w puszczy” Henryka Sienkiewicza);
  • II miejsce – Antonina Krawczyk, kl. 6b (opowiedziała o Kazimierzu Nowaku – głównym bohaterze książki „Afryka Kazika” Łukasza Wierzbickiego);
  • III miejsce – Oskar Janusz, kl. 5b (opowiedział o Nemeczku – głównym bohaterze lektury „Chłopcy z Placu Broni” Ferenca Molnara);
  • Wyróżnienie – Przemysław Lisek, kl. 8b (opowiedział o tytułowym „Małym Księciu” Antoine de Saint Exupery).

Zwycięzcy otrzymali dyplomy i upominki oraz ocenę celującą z języka polskiego.

Dziękujemy wszystkim Uczniom za udział w szkolnym konkursie, a Szkolnej Radzie Rodziców za dofinansowanie nagród. Życzymy Uczniom dalszego zapału w tworzeniu wypracowań na zadany temat.

Oprac.: Magdalena Biniak

Napisano w Aktualności

Opcje dostępności