Rada Samorządu Szkolnego

W dniu 7 października 2015 roku odbyło spotkanie uczniów, którzy uzyskali najwyższą ilość głosów podczas wyborów w dniu 30 września br. Celem ich spotkania było ukonstytuowanie się. W spotkaniu uczestniczyła Opiekunka SU – Pani Patrycja.

Po burzliwych, ale owocnych obradach, naradach i debatach, Uczniowie ustalili co następuje:

 Przewodniczący Rady Samorządu Szkolnego
Jakub Wajs
JW

Zastępca przewodniczącego Rady Samorządu Szkolnego
Krystian Hantsch
KH

Skarbnik Rady Samorządu Szkolnego
Magdalena Gabriela Abramczuk
MA

Sekretarz Rady Samorządu Szkolnego
Dawid Wittchen
DW

Członek Rady Samorządu Szkolnego
Leszek Główczak
LG

Następne spotkanie ustalono na 19 października 2015 r. Jego celem będzie opracowanie Planu pracy SU i przygotowanie wyborów na Opiekuna SU.

Oprac.
Rada SU, Opiekunka SU

Napisano w Aktualności

Opcje dostępności