Szkolny konkurs historyczny: Śladami źródeł historycznych

W lutym 2016r. w naszej szkole zorganizowano Szkolny konkurs historyczny: Śladami źródeł historycznych dla uczniów klas IV-VI z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim szkoły podstawowej oraz klas I-III z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim gimnazjum.

Celami konkursu było:

  • uświadomienie lub przypomnienie uczniom czym są źródła historyczne i jak ważną rolę odgrywają w życiu człowieka;
  • zainspirowanie i zachęcenie uczniów do podjęcia samodzielnych (wspólnie z rodziną) poszukiwań ciekawych źródeł historycznych, sięgania do źródeł historycznych, badań i opisu (również z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych) tych źródeł;
  • promocja atrakcyjnych form przekazu treści historycznych (wystawa źródeł historycznych).

Wszyscy uczniowie w ramach zajęć historii i społeczeństwa w szkole podstawowej oraz historii w gimnazjum otrzymali informacje dotyczące organizacji konkursu, przypomnieli sobie czym są źródła historyczne i jak się je dzieli.

WP_20160303_14_29_28_Pro
Zadaniem uczniów było przynieść do szkoły źródło historyczne (rekwizyt lub ilustrację źródła) z krótkim opisem (szkoła podstawowa) lub z opisem minimum na pół strony kartki A4 (gimnazjum): Skąd pochodzi źródło historyczne? Jaki to rodzaj źródła historycznego? Ile ma lat? Do kogo należy? Do czego dane źródło historyczne służyło/służy? Czego dowiedziałeś/aś się na podstawie tego źródła? Itp.

Komisja konkursowa, czyli Panie: Anna Łoniewska, Anna Białek i Magdalena Biniak oceniły przyniesione przez uczestników konkursu źródła pod względem: zgodności z tematem, atrakcyjności i oryginalności ujęcia tematu, wartości literackiej i historycznej.

Wśród uczestników nie było przegranych 🙂
Wszystkie przyniesione przez nich źródła historyczne stanowiły ciekawą lekcję historii!

WP_20160303_14_32_28_Pro WP_20160303_14_32_13_Pro WP_20160303_14_32_05_Pro WP_20160303_14_32_53_Pro
Zwycięzcy wśród uczniów szkoły podstawowej:

Dyplomy za wzorowe zaangażowanie otrzymali:
Daniel Milarczyk, kl. 5 (stara latarka pradziadka i aparat fotograficzny)
Weronika Halina Kaiser, kl. 6 (żelazko z duszą)
Martyna Poloch, kl. 6 (zdjęcia rodzinne)
Wyróżnienia za zaangażowanie otrzymali:
Patryk Buda, kl. 5 (wspomnienie I Komunii św.)
Leszek Główczak, kl. 4 (menażera z czasów II wojny światowej)
Dyplom za udział otrzymała:
Dominika Frąk, kl. 6 (książką opisująca dzieje Polski z czasów rozbiorów)

Zwycięzcy wśród uczniów gimnazjum:
Dyplomy za wzorowe zaangażowanie otrzymali:
Seweryn Jan Lewandowski, kl. 1g (stary młynek praprababci do kawy)
Blanka Andżelika Budzyń, kl. 1g (łyżka praprababci przywieziona z ZSRR)
Katarzyna Nowicka, kl. 2g (drzewo genealogiczne)
Filip Stefan Cielecki, kl. 3g (plakietka pradziadka z udziału w zawodach konnych).

SAMSUNG CAMERA PICTURES

The alt text for this image is the same as the title. In most cases, that means that the alt attribute has been automatically provided from the image file name. SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

The alt text for this image is the same as the title. In most cases, that means that the alt attribute has been automatically provided from the image file name. SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

The alt text for this image is the same as the title. In most cases, that means that the alt attribute has been automatically provided from the image file name. SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

The alt text for this image is the same as the title. In most cases, that means that the alt attribute has been automatically provided from the image file name. SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

The alt text for this image is the same as the title. In most cases, that means that the alt attribute has been automatically provided from the image file name. SAMSUNG CAMERA PICTURES

 Zwycięzcy w dn. 8 marca 2016r., oprócz dyplomu otrzymali ocenę celującą z historii i społeczeństwa w szkole podstawowej i historii w gimnazjum oraz drobne upominki.

Prace konkursowe stworzyły piękną wystawę, którą uzupełniono
o kroniki szkole (też źródła historyczne!)
– najstarszą z lat szkolnych 1976/1977 oraz najnowszą z 2015/2016.

WP_20160303_15_21_50_Pro WP_20160303_14_29_18_Pro WP_20160303_14_29_52_Pro WP_20160303_14_30_12_Pro

WP_20160303_14_33_22_Pro

Oprac.: M. Biniak – organizator konkursu

Napisano w Aktualności

Opcje dostępności