SPOKOJNA SZKOŁA

„Kodeks dobrego zachowania” według szóstoklasistów

W ramach realizowanego w szkole programu edukacyjno – profilaktycznego „Spokojna Szkoła”, uczniowie klasy 6 szkoły podstawowej rozmawiali na języku polskim o zasadach dobrego zachowania. Wspólnie omawialiśmy sytuacje, które dotyczą każdego z nas i zdarzają się codziennie.
Uczniowie analizowali swoje zachowania podczas przerw, w kontaktach z nauczycielami, rodzicami i rówieśnikami. Rozmawialiśmy również jak postępować w różnych miejscach i sytuacjach – w domu, w szkole, przy stole. Podczas lekcji szczególny nacisk położyliśmy na omówienie skutków zachowań agresywnych, aby zgodnie z założeniami programu, w ten sposób przeciwdziałać takim reakcjom.

 

Szóstoklasiści rozpatrywali działania godne naśladowania i takie, których należy unikać. Wspólnie z nauczycielem starali się wskazać konsekwencje swoich zachowań. Efektem tych rozmów i rozważań był „Kodeks dobrego zachowania” wykonany przez dzieci.

KODEKS DOBREGO ZACHOWANIA

Okazujemy wszystkim życzliwość i szacunek.
Nie przeklinamy.
Jesteśmy prawdomówni.
Nie przerywamy, kiedy ktoś mówi.
Jesteśmy koleżeńscy, pomagamy innym.
Panujemy nad swoimi emocjami w kontaktach z innymi.
Nie śmiejemy się z innych.
Jesteśmy punktualni, nie spóźniamy się.
Dotrzymujemy słowa i ustalonych terminów.
Szanujemy własność i pracę drugiego człowieka.

Oprac. mgr Katarzyna Marciniak

Napisano w Aktualności

Opcje dostępności