SPOTKANIE INTEGRACYJNE „ ĆWICZYMY W ŚWIĄTECZNYM KLIMACIE ”

Dnia 14.12.2017r. odbyło się spotkanie integracyjne pt.:„ Ćwiczymy w świątecznym klimacie ”, w ramach realizowanego projektu „ Ele – mele – dutki, w – f jest fajniutki ”. Mikołajki z naszej szkoły – uczniowie klasy 3 bu, 5 bu i 6 bu szkoły podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym spotkali się na sali gimnastycznej z Mikołajkami – uczniami klasy 3a Szkoły Podstawowej nr 1 w Wolsztynie. Zajęcia miały na celu integrację uczniów, rozwijanie sprawności psychofizycznej, a także zachęcenie do aktywnego uczestnictwa w zajęciach poprzez zabawę.
Czas START!!! Mikołajki po przywitaniu się, zjednały siły i razem uczestniczyły w zabawach ruchowych. A wszystko to w klimacie świątecznym. Był „Berek Mikołajek”, „ Podróżowaliśmy saniami Mikołaja”, odwiedziliśmy „Fabrykę Mikołaja”, a gdy napadało dużo śniegu „ Rzucaliśmy śnieżkami ” i robiliśmy „ Kulig ”.Na koniec wykonaliśmy układ ruchowy do piosenki pt.:„ Buch w śnieżny puch ” i  „ Merry Christmas ”.

 

A gdy przyszła pora na pożegnanie, złożyliśmy sobie życzenia świąteczne.
A za oknem….za oknem….pruszył śnieg 🙂

opr. mgr M. Czepczyńska, mgr A.M. Haglauer, mgr A. Kryś

Napisano w Aktualności

Opcje dostępności