UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO

24 czerwca 2016r. odbyły się uroczystości z okazji zakończenia roku szkolnego 2015/2016.

O godzinie 8.00 uczniowie klas promocyjnych otrzymali długo wyczekiwane świadectwa,
a najlepsi świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody. W uroczystości uczestniczył Przewodniczący Rady Powiatu Wolsztyńskiego Pan Andrzej Wita, który wręczył Stypendia Starosty Wolsztyńskiego uczniom, którzy uzyskali wysokie wyniki w nauce lub wyróżnili się osiągnięciami sportowymi bądź artystycznymi.

Do mety przybywa się tylko po to, by wyruszyć znowu dalej.
A tam gdzie, jesteśmy obecnie, to tylko kolejny etap naszej drogi.
Z nadzieją wyruszamy w przyszłość, pamiętając że:

„każdy wieczór jest zapowiedzią jutrzenki”.

O godzinie 9.30 odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2015/2016 uczniów kończących szkołę podstawową, gimnazjum i szkołę przysposabiającą do pracy. 30 absolwentów otrzymało świadectwa ukończenia szkoły, a najlepsi świadectwa z wyróżnieniem, nagrody oraz dyplomy za całokształt swojej pracy. W uroczystości uczestniczyła p.o. kierownika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Pani Izabela  Bedła, która wręczyła Stypendia Starosty Wolsztyńskiego uczniom, którzy uzyskali wysokie wyniki w nauce lub wyróżnili się osiągnięciami sportowymi bądź artystycznymi.
Podczas uroczystości podziękowano również Rodzicom wyróżniających się uczniów i tych którzy najaktywniej współpracowali z wychowawcą i szkołą.

Był to czas podziękowań, wspomnień i wzruszeń… były kwiaty dla dyrekcji i zaproszonych gości oraz nauczycieli i pracowników szkoły, były upominki dla rodziców i specjalne dedykacje dla każdego…

Piosenką, tańcem i wierszem zakończono rok szkolny 2015/2016 wieńczący edukację w Zespole Szkół Specjalnych w Wolsztynie.

ABSOLWENCI 2016

Napisano w Aktualności

Opcje dostępności